Екип

Ръководител

Доц. д-р Румен Павлов Николов, дм – Ръководител на Катедрата по фармакология и токсикология

Научно - преподавателски състав

Проф. д-р Надка Бояджиева, дм, дмн

  • CV - повече>>
  • Списък на СТАТИИ в периодични научни списания до 31.12.2008 г. повече>>
  • Списък на ДОКЛАДИ С РЕЗЮМЕТА от участие в наши и международни конгреси, конференции и симпозиуми повече>>
  • Списък на МОНОГРАФИИ, КНИГИ, УЧЕБНИЦИ (автор и редактор) повече>>
  • Списък на Раздели (статии) в УЧЕБНИЦИ и РЪКОВОДСТВА по ФАРМАКОЛОГИЯ повече>>
  • Списък на статии в БЪЛГАРСКИ МЕДИЦИНСКИ КНИГИ повече>>
  • Publications more>>
  • Books more>>

Проф. д-р Славина Сурчева, дм

Доц. д-р Цветанка Маркова, дм

Доц. д-р Жоржета Бочева, дм

Доц. д-р Мирослава Георгиева Варадинова, дм

Доц. д-р Павлина Ангелова Гатева, дм

Доц. д-р Теодора Светославова Ханджиева-Дърленска, дм

Гл. ас. д-р Евгений Юриев Харитов, дм

Гл. ас. д-р Людмил Калистратов Лазаров, дм

Гл. ас. д-р Георги Асенов Богданов, дм

Гл. ас. Павел Георгиев Джуров

Гл. ас, Радослав Цветанов Клисуров, дм

Д-р Милен Христов Христов, дм

Д-р Калина Николаева Колева

Д-р Христиан Жан Стайков

Галина Тотева Добревска – биолог, специалист с висше образование

Росица Данаилова Методиева – организатор учебна дейност, специалист с висше образование

Калина Венелинова Каменова – химик

Соня Иванова - лаборант