• ПОСЛЕДНО ДОБАВЕНИ
 • Заповед на ректора на МУ-София във връзка с откриване на почивния сезон лято 2020г.
 • График на I курс чуждестранни студенти
 • Разпределение на изпитите в залите на МБК
 • Промени в Графиците на лятна изпитна сесия на български студенти II курс
 • "Студенти по медицина на мисия" организирха безплатни прегледи в Благоевградска област
 • Промени в Графиците на лятна изпитна сесия на български студенти
 • Съобщение на Катедрата по анестезиология и интензивно лечение
 • До ръководителните на катедри, студентите, докторантите и специализантите на МФ при МУ-София
 • График на лятна изпитна сесия на български студенти специалност "Медицина“
 • График на циклите за дистанционно обучение
 • Втори уебинар "Мини достъпи за ендопротезиране на тазобедрената става"
 • АГ VI курс започващо обучение от 18 май 2020г.
 • Телемедицина - от овладяване на кризата към ефективно здравеопазване
 • Уебинар - успешно ендопротезиране при варусно коляно
 • Zoom oнлайн обучение цикъл Вътрешни болести       V курс 23-37 гр.
 • Екип

  Ръководител

  Доц. д-р Румен Павлов Николов, дм – Ръководител на Катедрата по фармакология и токсикология

  Научно - преподавателски състав

  Проф. д-р Надка Бояджиева, дм, дмн

  • CV - повече>>
  • Списък на СТАТИИ в периодични научни списания до 31.12.2008 г. повече>>
  • Списък на ДОКЛАДИ С РЕЗЮМЕТА от участие в наши и международни конгреси, конференции и симпозиуми повече>>
  • Списък на МОНОГРАФИИ, КНИГИ, УЧЕБНИЦИ (автор и редактор) повече>>
  • Списък на Раздели (статии) в УЧЕБНИЦИ и РЪКОВОДСТВА по ФАРМАКОЛОГИЯ повече>>
  • Списък на статии в БЪЛГАРСКИ МЕДИЦИНСКИ КНИГИ повече>>
  • Publications more>>
  • Books more>>

  Проф. д-р Славина Сурчева, дм

  Доц. д-р Цветанка Маркова, дм

  Доц. д-р Жоржета Бочева, дм

  Доц. д-р Мирослава Георгиева Варадинова, дм

  Доц. д-р Павлина Ангелова Гатева, дм

  Доц. д-р Теодора Светославова Ханджиева-Дърленска, дм

  Гл. ас. д-р Евгений Юриев Харитов, дм

  Гл. ас. д-р Людмил Калистратов Лазаров, дм

  Гл. ас. д-р Георги Асенов Богданов, дм

  Гл. ас. Павел Георгиев Джуров

  Гл. ас, Радослав Цветанов Клисуров, дм

  Д-р Милен Христов Христов, дм

  Д-р Калина Николаева Колева

  Д-р Христиан Жан Стайков

  Галина Тотева Добревска – биолог, специалист с висше образование

  Росица Данаилова Методиева – организатор учебна дейност, специалист с висше образование

  Калина Венелинова Каменова – химик

  Соня Иванова - лаборант