• ПОСЛЕДНО ДОБАВЕНИ
 • Заповед на ректора на МУ-София във връзка с откриване на почивния сезон лято 2020г.
 • График на I курс чуждестранни студенти
 • Разпределение на изпитите в залите на МБК
 • Промени в Графиците на лятна изпитна сесия на български студенти II курс
 • "Студенти по медицина на мисия" организирха безплатни прегледи в Благоевградска област
 • Промени в Графиците на лятна изпитна сесия на български студенти
 • Съобщение на Катедрата по анестезиология и интензивно лечение
 • До ръководителните на катедри, студентите, докторантите и специализантите на МФ при МУ-София
 • График на лятна изпитна сесия на български студенти специалност "Медицина“
 • График на циклите за дистанционно обучение
 • Втори уебинар "Мини достъпи за ендопротезиране на тазобедрената става"
 • АГ VI курс започващо обучение от 18 май 2020г.
 • Телемедицина - от овладяване на кризата към ефективно здравеопазване
 • Уебинар - успешно ендопротезиране при варусно коляно
 • Zoom oнлайн обучение цикъл Вътрешни болести       V курс 23-37 гр.
 • Фотогалерия

   

  Колективът на Катедрата по фармакология и токсикология през 2019г.

  I ред от ляво на дясно: ас. Д-р Катерина Симеонова, доц. д-р Мирослава Варадинова, дм, доц. д-р Павлина Гатева, дм, доц. д-р Цветанка Петрова, дм, проф. д-р Надка Бояджиева, дмн, доц. д-р Румен Николов, дм, проф. д-р Красимира Якимова, дмн, проф. д-р Славина Сурчева, дм, доц. д-р Жоржета Бочева, дм, Добринка Евтимова, Емилия Сотирова,
  II ред от ляво на дясно: д-р Стефана Грудева, гл. ас. д-р Евгений Харитов, доц. д-р Теодора Ханджиева-Дърленска, дм, д-р Людмил Лазаров, д-р Милен Христов, д-р Георги Богданов, маг. фарм. Радослав Клисуров, Росица Методиева, маг. фарм. Павел Джуров.

   

   

  Прием на 22 май 2008 година в Националния Исторически Музей по случай 24 май - Ден на славянската писменост и българската просвета и култура

  Връчване на ежегодните награди на факултета за принос в медицинската наука и преподаване

  Носител на наградата в областта на фундаменталните науки на името на академик д-р Димитър Ораховац е професор д-р Надка Бояджиева, дмн

   

  Проф. д-р Надка Бояджиева с част от колектива на Ендокринния център за образование и научни изследвания в Rutgers University, NJ, USA (2008 г.) . До нея (вдясно) е Директорът на центъра Prof . Dipak Sarkar, с който проф. Бояджиева има съвместни научни проекти от 1993 г.

  • Центърът е нов и с възможности за молекулярни, геномни и протеомни изследвания и бе открит на 8.09.2008 г. Ръководството на Университета Rutgers благодари на проф. Бояджиева за приносите й чрез научни достижения и спечелени проекти за създаването на този съвременен и значим по обем на работа Ендокринен център.
  • В процес е организирането и подписване на договор за съвместно научно сътрудничество на Катедрата по Фармакология и Токсикология/Медицински Факултет, МУ-София и Ендокринния Център на Rutgers University, NJ, USA.
   

  Проф. д-р Надка Бояджиева заедно с проф. д-р Дипак Саркар и докторанти работещи с тях в лабораторията/Ендокринния Изследовател k си център на RUTGERS University, NJ, USA.

  Ангела е в средата (четвъртата от ляво), която е представила научните си изследевания на Научната конференция за млади изследователи на Rutgers University през Септември 2008.

  Проф. Бояджиева е обучавала за период от 2 седмици Ангелa. Снимката е направена след преключване на заседанието.

   

  Проф. Д-р Надка Бояджиева по време на визита в Ендокринния Център за изследвания към Rutgers University, NJ, USA.

   

  Проф. Надка Бояджиева заедно с проф. Дипак Саркар (в средата) с част от докторантите и студентите-изследователи към новият Ендокринен Изследователски Център в Rutgers University,.NJ, USA (2008). Част от младите изследователи работят заедно с проф. Бояджиева по научни проекти. В групата са и двама специалисти на лабораторията.

   

  Проф. Д-р Надка Бояджиева, Проф. Д-р Дипак Саркар и Д-р Мадхавин Докур пред мемориалните плочи на Prof. Samuel MacDonald Mac Cann и Prof. Joseph Meites в новият Ендокринен Изследователски Център (2008).

  Проф. Dipak Sarkar е Директор на центъра и е един от големите приятели на Prof. Samuel MacDonald Mac Cann (1925-2007) и Prof. Joseph Meites (1913-2005). Много опит и научни изследвания свързват кариерата на д-р Саркар с проф. Мейтес. След като завършва своята втора докторска степен в Оксфорд (Англия), Дипак Саркар започва първата си пост-докторантска работа в лабораторията на д-р Мейтес в Мичиган, САЩ (1980-1985), За него големият невроендокринолог казваше “Дипак е един от мойте най-талантливи и най-упорити ученици”. Научните изследвания на проф. Мейтес получават Нобеловата награда по медицина през 1977 г. (получена от неговите ученици).

  Проф. Д-р Надка Бояджиева има творчески опит и с двамата големи учени на невроендокринологията – Prof. Samuel MacDonald Mac Cann иProf. Joseph Meites . Тя е поканена да работи в лабораторията на д-р Mac Cann през 1992 г., но поради спечелен от нея Международен грант от СЗО и Националните Институти на здравето на САЩ и тематика на гранта през 1993 г. тя стартира научните си изследвания в САЩ с проф. Саркар. Навсякъде, на конгресите по невронауки, публично проф. Mac Cann е бил приятел и с респект както към научните изследвания на д-р Бояджиева, така и към българската катедра. Дълбоко скърбим за неговата загуба през 2007 г. (на 82 г.).

  С Prof. Joseph Meites тя се среща през 1993 г. и има възможността да дискутира научните си изследвания, както провеждани в България, така и в САЩ. Енергичен до 92 г. възраст, така го помнят всички и скърбим за него.

  Д-р Madhavin Dokur започва научните си изследвания с проф. Бояджиева през 2001 г. в лабораторията на Д-р Саркар, САЩ. Изследванията са в областта на Имунология и ефекти на алкохол въху имунни функции. Заедно, Бояджиева и Докур разработват и доказват много нови факти, публикуват 5 статии във водещи списания и представят 15 доклада на конгреси. Техните 5 публикации до настоящем имат над100 цитирания. След защитата на докторантурата си, Д-р Докур специализира във водеща клиника/научен център и по покана на Д-р Саркар се връща за период от време за работа по нов спечелен през 2008 г. грант на Националните институти по здравето на САЩ. Д-р М.Докур е един от докторантите на проф. Бояджиева в САЩ.

   

  Проф. Хидеаки Хигашино, ръководит ел на Катедрата по фармакология към Кинки университета в Осака, Япония сред колегите на Катедрата по фармакология и токсикология в София (25.06.2008 г.).

   

  Част от научно-преподавателският състав на Университетската катедрапо Фармакология и токсикология (2009 година). От ляво на дясно:

  • Първи ред: доц. д-р Иван Ламбев, дм; проф. д-р Красимира Якимова, дмн; проф. д-р Надка Бояджиева, дмн; чл.-кор. проф. д-р Мила Власковска, дмн
  • Втори ред: д-р Павлина Гатева, дм; Елена Качина, Галина Добревска, дх Мария Трайкова, д-р Диана Дочева-Дренска, дм; д-р Димитричка Дженкова; д-р Жоржета Бочева; доц. д-р Славина Сурчева, дм; д-р Румен Николов, дм
   

  Студенти от 3-ти и 4-ти медицински курс от Научно-образователната школа към Катедрата по Фармакология и Токсикология на семинар по „Нови технологии, иновации в медицината и съвременни изисквания към лекарствените средства”, проведен на 14.04.2009 г.с проф. д-р Е. Шекерджийски, проф. д-р Н. Бояджиева, и главен менаджер на фирмата Natstim Ltd. маг.фарм. Тихомир Иванов (тримата в средата-седнали). Семинарът е част от програмата за обучение на школата за учебната 2008/2009 г.

   

  Проф. Д. Пасков (в средата) с проф. д-р Н. Бояджиева (вляво) и н.с. маг. фарм. П. Нинова (вдясно) на екскурзия за събиране на лечебни растения (1977).

   

  Д-р Хюс от Университета на Лийдс (UK) – автор на много мултимедийни програми за обучение по фармакология на среща с преподаватели от Катедрата по фармакология и токсикология при Медицински факултет, Медицински университет – София (1996 година). Отляво надясно: проф. д-р. Надка Бояджиева, д-р Хюс, проф. д-р Иван Крушков, проф. д-р Мила Власковска и доц. д-р Ив. Ламбев.

   

  Проф. д-р Ив. Крушков и доц. д-р Ив. Ламбев в Лондон (1995)

   

   

  Проф. Надка Бояджиева с двама млади изследователи от лабораторията Преди официалното откриване на Новият Ендокринен център в Rutgers University, NJ, (8 Септември 2008).

   

  Преди откриване на Новият Ендокринен център в Rutgers University, NJ, USA (8 Септември 2008). Снимкта показва младите сътрудници (зад масите), с които проф. Бояджиева работи в Ендокринния Център.

   

   

  Проф. Надка Бояджиева преди откриване на Новият Ендокринен център в Rutgers University, NJ, USA (8Септември 2008).

   

  Проф. Надка Бояджиева (в средата с д-р Chen, с която имат 6 съвместни публикации) преди официалното откриване на Новият Ендокринен център в Rutgers University, NJ, USA (8 Септември 2008).

  Проф. Бояджиева отговаря за официалните гости и работата на екипа от студенти при регистрацията, като около 200 човека бяха с усмивка посрещнати от българската професорка (тя е с актив в хода на организацията на центъра). В хола са млади изследователи и професори на Университета. Зад регистрационните маси е част от научния екип от млади хора, с които проф. Бояджиева работи в САЩ.

   

  Част от залата и присъствуващите на официалното откриване на Новия Ендокринен Изследователски център в Rutgers University, NJ, (8 Септември 2008). На първия ред е проф. Надка Бояджиева, до нея отдясно е Проф. д-р Lary Katz, Директор на Направление в Rutgers University . На втория и третия ред (средата и ляво) са официални гости от Rutgers University и Националните Институти по Здравето на САЩ, вкл. Директори на NIH. От ляво до проф. Бояджиева (първи ред) са Ръководители на Катедри в RUTGERS UNIVERSITY. Снимката е по време на пленарното откриване от Dipak Sarkar-Директор на Ендокринния Център (ot 1993 г. са съвместните научни изследвания на проф. Бояджиева и проф. Саркар).

   

   

  Проф. д-р Надка Бояджиева с Ръководител на Направление в Националните Институти на здравето на САЩ. Проф. д-р Линдзи и проф. Бояджиева имат съвместни научни изследвания в периода 1999-2002, преди Проф. д-р Линдзи да поеме работата в NIH. Заедно те внедряват генни методи в проучванията върху клетъчна невронална апоптоза.

   

   

  Проф. д-р Надка Бояджиева с Vice-President of Rutgers University, NJ, по време на откриването на на Новият Ендокринен център в Rutgers University, NJ, (8 Септември 2008).

   

  Проф. д-р Красимира Якимова (в средата) с колеги от Ohio State University, College of Medicine - Columbus, USA. Вторият от дясно е Prof. Dr. Jack Boulant, по чиято покана проф. Якимова гостува.

   

  Проф. д-р Красимира Якимова в експеримент със “set up” за интрацелуларен запис на неврони в РО/АН - Ohio State University, College of Medicine - Columbus, USA.

   

  Проф. д-р Красимира Якимова с постановката си за екстрацелуларен запис на неврони в РО/АН (Max-Planck Institute - W.G.Kerckhoff Institute, Bad Nauheim, Германия).

   

  Проф. Н. Начев и доц. Ив. Ламбев на конгрес по клинична нефрология (Цюрих, 1994): Lambev. I., I. Krushkov, Katerina Simeonova und E. Kumchev. Antihyperazotamische Wirkung des Phytopraparates Nephroton. 25. Kongress der Gesellschaft fur Nephrologie und 27. Jahrestagung der Deutschen Arbeitsgemeinschaft fur Klinische Nephrologie, Zurich, 25–-28 September 1994, Nieren und hochdruchkrankheiten, September 1994, Heft 9, Abstracts, p131.

   

  Проф. А. Сузуки и доц. д-р Ив. Ламбев на международeн симпозиум, посветен на спонтанно хипертензивните плъхове (Токио, 1993): Higashino , H . K . Simeonova , I . Lambev and A . Suzuki . Depressor and pressor effects of endothelin-1 and endothelin-3 in conscious WKY and SHRSP. International Symposium on SHR and Related Studies, Sept., 30 and Oct., 1, 1993, Tokyo.

   
  Проф. Надка Бояджиева с д-р Peter Kuhn. Снимката е направена през 2004 г. в САЩ по време на посещението на група изследователи в лаборатории за изследвания на екологични фактори и здраве.Проф. Бояджиева и д-р Peter Kuhn са работили 5 години (2001-2006) заедно по няколко научни проекти на Националните Институти по здравето на САЩ. Те имат съвместни публикации и доклади на конгреси. Техните изследвания са върху фармакология на мозъчни и имунни функции.
   

  Проф. Надка Бояджиева с Annette Velazques (Административen секретар на департамента в Rutgers University, Cook College). Снимката е направена през 2004 г. в САЩ по време на посещението на група изследователи в лаборатории за изследвания на екологични фактори и здраве. Annette e организатор на ежегодната среща/посещение на изследователи в едни от най-забележителните изследователски центрове на щата New Jersey, USA.

   
  Проф. Надка Бояджиева с Annette Velazques (Административen секретар на департамент в Rutgers University, Cook College). Снимката е направена през 2004 г. в САЩ. Понастоящем (2009 г.) Annette e водеща в разработка на образователни проекти и обучение на студенти. Тя организира през 2004 г. и курсовете за “йога” към Университета.