Контакти

Университетска катедра по фармакология и токсикология


София 1431
ул. “Здраве“ № 2, ет. 3, стая № 318

Тел.: +359 2 917 2501

Факс: +359 2 952 0345

E-mail: pharmacology@abv.bg