• ПОСЛЕДНО ДОБАВЕНИ
 • Заповед на ректора на МУ-София във връзка с откриване на почивния сезон лято 2020г.
 • График на I курс чуждестранни студенти
 • Разпределение на изпитите в залите на МБК
 • Промени в Графиците на лятна изпитна сесия на български студенти II курс
 • "Студенти по медицина на мисия" организирха безплатни прегледи в Благоевградска област
 • Промени в Графиците на лятна изпитна сесия на български студенти
 • Съобщение на Катедрата по анестезиология и интензивно лечение
 • До ръководителните на катедри, студентите, докторантите и специализантите на МФ при МУ-София
 • График на лятна изпитна сесия на български студенти специалност "Медицина“
 • График на циклите за дистанционно обучение
 • Втори уебинар "Мини достъпи за ендопротезиране на тазобедрената става"
 • АГ VI курс започващо обучение от 18 май 2020г.
 • Телемедицина - от овладяване на кризата към ефективно здравеопазване
 • Уебинар - успешно ендопротезиране при варусно коляно
 • Zoom oнлайн обучение цикъл Вътрешни болести       V курс 23-37 гр.
 • Фотогалерия

  Колектив на Катедра по Патофизиология 2003 г:

  От ляво на дясно:

  Седнали  - Ина Петкова, Александър Стойнев, Мария Петкова, Ива Сиракова, Здравко Велков.

  Прави - Мария Лозанова, Миглена Попова, Мимоза Цветкова, Мария Тодорова-Богданова,  Бойка Белтова, Емилия Латева, Христина Ночева-Димитрова, Надка Илиева, Лиляна Стоянова, Евгения Чунчукова, Симеон Лазаров.

   


  Колектив на Катедра по Патофизиология 2012 г:

  От ляво на дясно:

  Седнали  - гл.ас. Ина Рангелова Петкова, доц. Мария Колева Тодорова-Богданова, проф. Александър Георгиев Стойнев, проф. Адриана Иванова Бочева, доц. Симеон Димитров Лазаров

  Прави - гл.ас. Христина Христова Ночева-Димитрова, гл.ас. Кирил Иванов Петров, гл.ас. Мимоза Асенова Цветкова, мед.лаб. Стефка Георгиева Карабенчева, дом. Мария Атанасова Лозанова, биол. Бойка Неделчева Белтова, мед.лаб. Лучия Стоянова Христова, животногл. Лиляна Алексиева Стоянова, животногл. Ана Ивайлова Димитрова, животногл. Надка Димитрова Маркова.

   

   


  Колектив на Катедра по Патофизиология 2014 г:
  От ляво на дясно:
   Седнали (първи ред) - гл. ас. Ина Рангелова Петкова, доц. Роман Емилов Ташев, доц. Мария Колева Тодорова-Богданова, проф. Александър Георгиев Стойнев, проф. Адриана Иванова Бочева, доц. Симеон Димитров Лазаров.
   Прави (втори ред) - гл. ас. Радка Кирилова Хаджиолова-Тафраджийска, животногл. Надка Димитрова Маркова, гл. ас. Христина Христова Ночева-Димитрова, гл. ас. Мимоза Асенова Цветкова, животногл. Лиляна Алексиева Стоянова, мед. лаб. Стефка Георгиева Карабенчева, ст. мед. лаб. Лучия Стоянова Христова, животногл. Ана Ивайлова Димитрова, мед. лаб. Мина Иванова Пехливанова-Томова.
  Прави (трети ред) - гл. ас. Кирил Иванов Петров, секр. Иван Красимиров Филипов.
   
  Колектив на Катедра по Патофизиология 2017 г:
  От ляво на дясно:
  Седнали -доц. Роман Емилов Ташев, доц. Симеон Димитров Лазаров, проф. Александър Георгиев Стойнев, доц. Мария Колева Тодорова-Богданова, д-р Методи Стоянов Балуцов
  Първи ред прави :
  животногл. Надка Димитрова Маркова, мед.лаб. Мина Пехливанова-Томова, дом. Мария Атанасова Лозанова, мед.лаб. Лучия Стоянова Христова, мед.лаб. Стефка Георгиева Карабенчева, гл.ас. Радка Кирилова Тафраджийска-Хаджиолова, гл.ас. Мимоза Асенова Цветкова, гл.ас. Христина Христова Ночева-Димитрова
  Втори ред прави:
  орг. учебна дейност Иван Красимиров Филипов.биол. Бойка Неделчева Белтова, животногл. Лиляна Алексиева Стоянова, животногл. Ана Ивайлова Димитрова, гл.ас. Зафер Ахмед Сабит, гл.ас. Кирил Иванов Петров