• ПОСЛЕДНО ДОБАВЕНИ
 • Заповед на ректора на МУ-София във връзка с откриване на почивния сезон лято 2020г.
 • График на I курс чуждестранни студенти
 • Разпределение на изпитите в залите на МБК
 • Промени в Графиците на лятна изпитна сесия на български студенти II курс
 • "Студенти по медицина на мисия" организирха безплатни прегледи в Благоевградска област
 • Промени в Графиците на лятна изпитна сесия на български студенти
 • Съобщение на Катедрата по анестезиология и интензивно лечение
 • До ръководителните на катедри, студентите, докторантите и специализантите на МФ при МУ-София
 • График на лятна изпитна сесия на български студенти специалност "Медицина“
 • График на циклите за дистанционно обучение
 • Втори уебинар "Мини достъпи за ендопротезиране на тазобедрената става"
 • АГ VI курс започващо обучение от 18 май 2020г.
 • Телемедицина - от овладяване на кризата към ефективно здравеопазване
 • Уебинар - успешно ендопротезиране при варусно коляно
 • Zoom oнлайн обучение цикъл Вътрешни болести       V курс 23-37 гр.
 • Екип

  РЪКОВОДИТЕЛ КАТЕДРА ПРОФ. АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ СТОЙНЕВ повече >>
  ДОЦЕНТ МАРИЯ КОЛЕВА ТОДОРОВА-БОГДАНОВА повече >> BG EN
  ДОЦЕНТ СИМЕОН ДИМИТРОВ ЛАЗАРОВ повече >> BG EN  
  ДОЦЕНТ РОМАН ЕМИЛОВ ТАШЕВ повече >> BG EN  
  ДОЦЕНТ РАДКА КИРИЛОВА ТАФРАДЖИЙСКА повече >> BG EN
  ГЛАВЕН АСИСТЕНТ ХРИСТИНА ХРИСТОВА НОЧЕВА- ДИМИТРОВА повече >> BG EN
  ГЛАВЕН АСИСТЕНТ МИМОЗА АСЕНОВА ЦВЕТКОВА повече >>
  ГЛАВЕН АСИСТЕНТ КИРИЛ ИВАНОВ ПЕТРОВ повече >> BG EN 
  АСИСТЕНТ д-р ДИМИТЪР ВАСКОВ БАКАЛОВ повече >> BG EN 
  АСИСТЕНТ д-р ЗАФЕР АХМЕД САБИТ повече >> EN 
  АСИСТЕНТ НЕЗАЕТА ДЛЪЖНОСТ
  БИОЛОГ БОЙКА НЕДЕЛЧЕВА БЕЛТОВА-ВОДЕНОВА
  МЕД. ЛАБОРАНТ /СТАРШИ/ ЛУЧИЯ СТОЯНОВА ХРИСТОВА-ХАФСТЕН
  МЕД. ЛАБОРАНТ СТЕФКА ГЕОРГИЕВА КАРАБЕНЧЕВА
  МЕД. ЛАБОРАНТ МИНА ИВАНОВА ПЕХЛИВАНОВА-ТОМОВА
  ДОМАКИН МАРИЯ АТАНАСОВА ЛОЗАНОВА
  ОРГАНИЗАТОР ОБУЧЕНИЕ ИВАН КРАСИМИРОВ ФИЛИПОВ
  ГЛЕДАЧ ОПИТНИ ЖИВОТНИ АНА ИВАЙЛОВА ДИМИТРОВА
  ГЛЕДАЧ ОПИТНИ ЖИВОТНИ ЛИЛЯНА АЛЕКСИЕВА СТОЯНОВА
  ГЛЕДАЧ ОПИТНИ ЖИВОТНИ НЕЗАЕТА ДЛЪЖНОСТ