• ПОСЛЕДНО ДОБАВЕНИ
 • Заповед противоепидемични мерки
 • Отчитане на аудиторна заетост в хибридно обучение
 • Формуляр за отчитане на аудиторна заетост
 • МУ-София ваксинира 55% от преподавателите и служителите си
 • Спешно даряване на кръв А(-)
 • Катедрата по Клинична лаборатория организира свободноизбираем курс
 • Заповед противоепидемични мерки 12.04.2021г.
 • График за допълнителна изпитна сесия за чуждестранни студенти от VI курс - медицина 2020/21г.
 • Обръщение по повод 7 април
 • Медицински университет- София чества Световния ден на здравето
 • Резултати от проведената анкета студенти 1-ви, 2-ри и 3-ти курс, зимен семестър 2020г-2021г
 • Заповед противоепидемични мерки 01.04.2021г.
 • Промяна в график на IV курс
 • In Memoriam
 • Съобщение - преддипломен стаж
 • Започва подаването на документи за стипендии
 • Заповед 19.03.2021
 • Заявление за докторантура
 • Заповед противоепидемични мерки 12.03.2021 - изпити
 • Акад. Лъчезар Трайков взе академичния оскар на Медицинския университет в редакцията на “24 часа”
 • Екип

  Ръководител

  Доц. Мария Димитрова Драгнева, дб

  Тел: +35929172692

  Е-mail: mdragneva@medfac.mu-sofia.bg


  Научно-преподавателски състав:

  Академик Д-р Ваньо Иванов Митев, дм. дбн Автобиография

  Тел: +35929172694

  Е-mail: vmitev@mu-sofia.bg

  Проф. Радка Петрова Кънева, дб

  Тел.:

  Е-mail: rkaneva@medfac.mu-sofia.bg

  Проф. Албена Кирилова Йорданова, дб

  Тел.:

  Е-mail: ayordanova@medfac.mu-sofia.bg

  Проф. Албена Първанова Тодорова - Георгиева, дбн

  Тел.:

  Е-mail: atodorova@medfac.mu-sofia.bg

  Доц. Валентин Стойчев Лозанов, дб

  Тел.: +3592 91 72 592

  Е-mail: vlozanov@medfac.mu-sofia.bg

  Р-л сектор „Мед. Химия“ Доц. Ивайло Петров Иванов. дх

  Тел.: +3592 91 72 563

  Е-mail: iivanov@medfac.mu-sofia.bg

  Гл. асистент Силвия Георгиева Календерова -Вълкова, дб

  Тел.: +35929172684

  Е-mail: skvalkova@medfac.mu-sofia.bg

  Гл. асистент Биляна Георгиева Георгиева. дб

  Тел.: +35929172684

  Е-mail: bgeorgieva@medfac.mu-sofia.bg

  Гл. асистент Таня Тодорова Монова, дп

  Тел.:  +3592 91 72513

  E-mail: tmonova@mu-sofia.bg

  Гл. асистент Олга Живанова Белчева. дб

  Тел.: +35929172214

  E-mail: o.belcheva@medfac.mu-sofia.bg

  Гл. асистент Антония Руменова Исаева, дб

  Тел.: +35929172567

  E-mail: aisaeva@medfac.mu-sofia.bg

   

  Гл. асистент Силвия Руменова Русева, дб

  Тел.: +3592 91 72 540

  E-mail: sruseva@medfac.mu-sofia.bg

  Гл. асистент Д-р Николай Димитров Ишкитиев, дб

  Тел.: +3599172691

  E-mail: nishkitiev@medfac.mu-sofia.bg

  Асистент Анелия Матева Василева, дб

  Тел.: +3592 91 72 592

  E-mail: avasileva@medfac.mu-sofia.bg

  Асистент Виолета Стефанова Димитрова, дб

  Тел.: +35929172567

  E-mail: vdimitrova@medfac.mu-sofia.bg

  Асистент Весела Валентинова Лозанова, дб

  Тел.: +3592 91 72 592

  E-mail: vlozanova@medfac.mu-sofia.bg

  Асистент Д-р Камелия Наскова Керчева

  Тел.:

  E-mail: k.kercheva@medfac.mu-sofia.bg

  Асистент Калина Венелинова Каменова-Петрова, дх

  Тел.: +3592 91 72 511

  E-mail: kkamenova@medfac.mu-sofia.bg