Структура

Катедрата извършва обучение по медицинска физика и биофизика което налага разделянето и на два сектора:

Сектор Медицинска физика:

            Отговорник сектор:           доцент д-р Иван Антонов

            Учебен отговорник:          гл. асистент д-р Анжела Петкова

Членове:      

доцент д-р Пепа Узунова

доцент д-р Явор Шопов

гл. асистент д-р Благовест Бечев

гл. асистент д-р Борислава Антонова

гл. асистент д-р Ивайло Атанасов

гл. асистент Силвия Абарова

гл. асистент д-р Тодор Богданов

асистент д-р Лилия Атанасова

асистент Иван Дженев

специалист физик: Пенка Иванова

 

Сектор Биофизика

Отговорник сектор:           академик професор д-р Борис Тенчов, дбн

Учебен отговорник:           гл. асистент д-р Любомир Трайков

Членове:                                                               

доцент д-р Вера Хаджимитова

гл. асистент д-р Светла Митева

гл. асистент д-р Светослав Йовчев

гл. асистент д-р Стилиян Стоев

асистент д-р Надя Христова – Авакумова

асистент Свободан Александров

специалист химик:            Димитринка Герасимова