Екип

Ръководител катедра:

Доц. д-р Пепа Узунова, повече>>

Преподаватели:

доцент д-р Иван Антонов, повече>>

доцент д-р Явор Шопов, повече>>

доцент д-р Любомир Трайков, повече>>

гл. асистент д-р Светослав Йовчев, повече>>

гл. асистент д-р Ивайло Атанасов, повече>>

гл. асистент д-р Светла Митева, повече>>

гл. асистент д-р Анжела Петкова, повече>>

гл. асистент д-р Борислава Антонова, повече>>

гл. асистент д-р Тодор Богданов, повече>>

гл. асистент д-р Стилиян Стоев, повече>>

гл. асистент Благовест Бечев, повече>>

гл. асистент Силвия Абарова, повече>>

асистент д-р Надя Христова-Авакумова, повече>>

асистент Янчо Иванов, повече>>

асистент Свободан Александров, повече>>

асистент д-р Лилия Атанасова, повече>>

асистент д-р Светлана Христова, повече>>

асистент Тодор Атанасов Хиков

специалист физик Пенка Иванова, повече>>

специалист химик Димитринка Герасимова, повече>>

организатор обучение Диана Петкова, повече>>

Домакин Илиана Матеева Златарева