Дейност

           Катедрата води курсове по „Медицинска физика“ и „Биофизика“ на студенти от Медицински факултет и Факултет по дентална медицина, „Физика и биофизика“ на студенти от Фармацевтичен факултет, „Биомеханика и биофизика“ на студенти от Факултет по обществено здраве и други избираеми курсове за студенти от Медицински Университт – София. Всички преподаватели в катедрата владеят английски език на ниво, позволяващо тяхното участие в англоезичното преподаване на дисциплините „Медицинска физика“ и „Биофизика“.