Ръководител

 

Ръководител на катедрата по медицинска физика и биофизика

доц. д-р Пепа Узунова