Контакти

 

Катедра по Медицинска Физика и Биофизика


 

ул. Здраве 2

София 1431


тел. +359 -2-9172789; +359-2-9541372