• ПОСЛЕДНО ДОБАВЕНИ
 • Физиология - учебна програма за летен семестър
 • Предложения за прием на преобявени докторантури
 • Решения от заседанието на факултетния съвет на МФ към МУ-София на 19.12.2019
 • Решения от заседанието на факултетния съвет на МФ към МУ-София на 28.11.2019
 • МУ-София представи победителите в конкурса за нова сграда
 • Образна анатомия на централна нервна система
 • Еразъм+ инфо ден в Медицински Университет
 • Кандидатстудентска кампания
 • Покана за публични лекции на преподаватели от Университета в Хирошима
 • Обучение на български език - летен семестър
 • Патофизиология - учебни програми летен семестър
 • Ендокринология курсове
 • Националната научна програма „Млади учени и постдокторанти
 • Ендокринология - графици чуждестранни студенти
 • Фотогалерия Випуск 2019
 • Дипломиране на Випуск 2019 - Отразяване в медиите
 • 442 възпитаници на МУ-София произнесоха Хипократовата клетва
 • Ендокринология упражнения V курс 22 група 16-29 януари 2020г.
 • Провеждане на курс по програмата С.Е.Е.А.
 • МУ–София отново е най-добрият специализиран университет в България
 • Д-р Даниел Валентинов Йорданов

  Aсистент в Университетската катедра по медицинска микробиология

  Медицински Факултет

  Медицински Университет - София

  Е- mail: dr.daniel.yordanov.md@gmail.com

  Образование:

  1997-2003 г. - висше, медицина - МУ - София

  1992-1997 г. - средно - Езикова Гимназия „Гео Милев” - Добрич, профил - английски и немски език

  Професионален опит:

  от март 2005 - асистент в Катедра по микробиология, МУ-София

  Членство в научни организации:

  Българско Дружество по Медицинска Микробиология

  Научни интереси:

  Молекулярно-генетични методи в медицинската микробиология, Helicobacter pylori, резистентност към антимикробни лекарствени средства, фактори на вирулентност, хламидиални инфекции, имунофлуоресценция

  Научни проекти:

  2007 г. - водещ изследовател на Проект № 84 - СМН, МУ - София

  2006 г. - водещ изследовател на Проект № 10 - СМН, МУ - София

  Научни публикации:

  1. Боянова Л., Панов Вл., Йорданов Д., Марковска Р., Марина М., Гергова Г., Иванова К., Панайотов Ст., Митов И., Кантарджиев Т., Кръстев З. Helicobacter pylori в устната кухина - анализ на резултати от литературата и собствени предварителни проучвания. Хепато-гастроентерол. 2008; No.1:3-10.

  2. В. Узунова-Райкова, Д. Йорданов, И. Митов, М. Георгиев, Й. Узунова. PCR и имунофлуоресценция на Chlamydia trachomatis след изолирането на микроорганизма чрез клетъчно култивиране като методи за доказването му в уретрален секрет и определяне неговата роля в развитието на хроничния простатит. - Урология, 2008, т.14, бр.3, 85-90.

  Участия в научни конгреси:

  Стратева Т., Узунова-Райкова В., Маркова Б., Мартева-Проевска Ю., Йорданов Д., Сечанова Л., Митов И. Микробиологични и молекулярно-генетични проучвания върху механизмите на устойчивост на ceftazidime -резистентни клинични щамове Pseudomonas aeruginosa. IV Национален Конгрес по Клинична микробиология на Българската Асоциация на Микробиолозите. Пловдив, 6-8 април, 2006 г. Сборник научни трудове : 152-153.