Д-р Радослав Ромейов Байкушев

Старши асистент в Университетската катедра по медицинска микробиология

Медицински Факултет

Медицински Университет - София

ОБРАЗОВАНИЕ:

СРЕДНО: 1976 - 1979 г. ЕСПУ “Гео Милев” гр. Трън

ВИСШЕ: 1981 - 1987 г. Медицински Университет –София, специалност-медицина, обр.квалифик.степен – Магистър-лекар

СТАЖ:

12.1987 - 07.1994 - РОБ “Стаменов” , гр. Трън, Ординатор – вътрешно отделение

07.1994 - 01.1998 - Медицински университет - София, Медицински факултет - София, Катедра микробиология – асистент

01.1998 - Медицински университет – София, Медицински факултет - София, Катедра микробиология – старши асистент

ЧУЖДИ ЕЗИЦИ:

  • Английски език – писмено и говоримо,
  • Ползвам руски и немски език

ДРУГИ: Притежавам компютърна грамотност, шофьорска книжка от 1992 г.