• ПОСЛЕДНО ДОБАВЕНИ
 • Медицинска микробиология - учебни материали и текуща информация
 • Промени в разпределението на преддипломния стаж
 • Септемврийска изпитна сесия за чуждестранни студенти 1-3 курс обучение на български език 31.08–30.09
 • Септемврийска поправителна изпитна сесия
 • Биология I курс 33-36, 41-57, 59-61 група
 • Медицинска биохимия II, гр. 38-39,45-48,51-52,60-62
 • Резултати от изпити - III курс Медицина - Патофизиология
 • Клинична патология 4 курс 47-60 група 27 и 28.07.2020
 • Физиология 2 курс 39,40,53,54,55,56,61,62,63,64 гр.
 • Графици за обучение на чуждестранните студенти ендокринология клинична практика 6-та година юли-август 2020 г.
 • Резултати от изпита по „Акушерство и гинекология“ от 23.07.2020 и 24.07.2020
 • Промяна на графика за изпитната сесия за чуждестранни студенти
 • Резултати от изпит по клинична фармакология - V курс
 • На вниманието на всички чуждестранни студнети
 • Резултати от изпит по хирургия - V курс
 • Резултати от изпит по хигиена - IV курс
 • График за провеждане на преддипломен стаж
 • Разпределение на изпитите на МФ и ФФ в залите на МБК и във ФДМ
 • Заповед за поправителна сесия
 • Неврология 4 курс 46-60 група
 • Доцент д-р Лена Петрова Сечанова, дм

  Доцент в Университетската катедра по медицинска микробиология

  Медицински Факултет

  Медицински Университет - София

  Образование и професионален път

  • Завършва висше медицинско образование (медицина) (Медицинска академия-София) през 1979 г.
  • Специалност по микробиология (диплома) през 1985 г.
  • Асистент (1985 г.); старши асистент (19 87 г.); главен асистент (199 2 г.) в Катедра микробиология, Медицински университет - София.
  • От януари 200 3 г. - Доцент по Микробиология (диплома) в Катедрата.
  • Завеждащ Лаборатория аеробни и факултативно анаеробни бактерии в Катедрата.
  • Специализира в: Унгария-Инфекциозна болница “Ласло”, Будапеща (1988); в Университета на Нотингам, Нотингам, Англия (1994); и в САЩ - Ню Йорк, Рокфелер Университет ( 1996-1997 г).
  • Защитава дисертация “Streptococcus pneumoniae, Neisseria meningitidis и Haemophilus influenzae - микробиологични проучвания и участие в етиологията на бактериалния менингит” и придобива научна и образователна степен “Доктор” (1999 г.).

  Преподавателска дейност:

  • лекции по микробиология на студенти медици, стоматолози и фармацевти на български и на медици на английски език; лекции по СДО в основни и тематични курсове на Катедра микробиология.

  Научна дейност и трудове:

  • Общо 96 научни труда. Автор, или съавтор на 36 публикации, от които 11 в международни списания, 25 в български списания. Публикациите са цитирани 244 пъти в научни публикации, книги и дисертации, от които 216 пъти в чужбина.
  • Има 60 участия в конгреси и конференции, от които 22 в чужбина и 38 у нас.
  • Ръководител, или участник в 14 научноизследователски проекти - 4 български и 10 международни проекти.
  • Рецензент на ръкописи за български списания и научноизследователски проекти на МУ и МОН.
   • Съорганизатор и участник в Workshop for Standardization of Laboratory Methods for Isolation and Identification of H. influenzae, S. pneumoniae, and N. meningitidis. May 12-15, 1997-Sofia, Bulgaria. Организиран от: WHO, Geneva, CDC, Atlanta и НЦЗПБ, София.

  Членство в професионални организации:

  • Българско дружество по медицинска микробиология-БДММ
  • Български лекарски съюз
  • ESCMID (European Society of Clinical Microbiology and Infectious Diseases-2005-2008)
  • European Society of Chemotherapy (ESC, до 2003) )

  Езикови познания: владее: английски и руски езици ;

  Област, в която работи: Доцент в Катедра микробиология, Медицински факултет на Медицински университет-София и завеждащ Лаборатория по аеробни и факултативно анаеробни бактерии към Катедрата. Работи върху диагностиката на инфекциите от аеробни бактерии, микробиологична диагностика на бактериалните менингити, и диагностика на инфекции причинени от S. pneumoniae, H. influenzae и N.meningitidis, и характеристика, вирулентност и антибактериална резистентност на етиологичните причинители.

  Научни интереси:

  • Резистентност към антимикробни препарати на Streptococcus pneumoniae.
  • Молекулярна епидемиология на резистентни към антибиотици Streptococcus pneumoniae.
  • Чувствителност към telithromycin и други антибиотици при Streptococcus pneumoniae и Streptococcus pyogenes изолати от деца и възрастни.
  • Бактериална диагноза на менингити причинени от Haemophilus influenzae тип в.
  • Етиология на бактериалните менингити в България.
  • Механизми на резистентност към макролиди при Streptococcus pneumoniae.

  Е mail адрес за контакти: lenasetchanova @hotmail.com

  Представителни научни публикации:

  1. Setchanova L. Clinical Isolates and Nasopharyngeal Carriage of Antibiotic-Resistant Streptococcus pneumoniae in Hospital for Infectious Diseases, Sofia, Bulgaria, 1991-1993. Microb Drug Resist. 1995 ; Spring; 1 (1): 79-84.
  2. Appelbaum PC, Gladkova C, Hryniewicz W, Kojouharov B, Kotulova D, Mihalcu F, Schindler J, Setchanova L, Semina N, Trupl J, Tyski S, Urbaskova P, Jacobs MR. Carriage of antibiotic-resistant Streptococcus pneumoniae by children in eastern and central Europe--a multicenter study with use of standardized methods. Clin Infect Dis. 1996 Oct; 23 (4): 712-7.
  3. Setchanova L, Tomasz A. Molecular characterization of penicillin-resistant Streptococcus pneumoniae isolates from Bulgaria. J Clin Microbiol. 1999 Mar, 37 (3): 638-48.
  4. Iankov I., D. Petrov, I. Mladenov, I. Haralambieva, R. Ivanova, L. Sechanova and I. Mitov. Monaclonal Antibodies of IgA Isotype Specific for Lipopolysaccharide of Salmonella enteritidis: Production, Purification, Characterization and Application as Serotyping Reagents. FEMS Microbiol Lett, 2001 Mar 15; 196 (2): 215-21.
  5. Nagai K, Appelbaum PC, Davies TA, Kelly LM, Hoellman DB, Andrasevic AT, Drukalska L, Hryniewicz W, Jacobs MR, Kolman J, Miciuleviciene J, Pana M, Setchanova L, Thege MK, Hupkova H, Trupl J, Urbaskova P. Susceptibilities to telithromycin and six other agents and prevalence of macrolide resistance due to L4 ribosomal protein mutation among 992 Pneumococci from 10 central and Eastern European countries. Antimicrob Agents Chemother. 2002 Feb, 46 (2): 371-7.
  6. Nagai K, Appelbaum PC, Davies TA, Kelly LM, Hoellman DB, Andrasevic AT, Drukalska L, Hryniewicz W, Jacobs MR, Kolman J, Miciuleviciene J, Pana M, Setchanova L, Thege MK, Hupkova H, Trupl J, Urbaskova P. Susceptibility to telithromycin in 1,011 Streptococcus pyogenes isolates from 10 central and Eastern European countries. Antimicrob Agents Chemother. 2002 Feb, 46 (2): 546-9.
  7. Kojouharova M., N. Gatcheva, L. Setchanova, S.E. Robertson, J.D. Wenger and the Bulgarian Hib Study Team. Epidemiology of meningitis due to Haemophilus influenzae type b in children in Bulgaria: a prospective, population-based surveillance study. Bulletin of the World Health Organization. 2002, 80, 9: 690-695.
  8. Bozdogan B, PC Appelbaum, LM Kelly, DB Hoellman, AT Andrasevic, L Drukalska, W Hryniewicz, H Hupkova, MR Jacobs, J Kolman, M Konkoly - Thege, J Miciuleviciene, M Pana, L Setchanova, J. Trupl, P. Urbaskova. Activity of telithromycin compared with seven other agents against 1039 Streptococcus pyogenes pediatric isolates from ten centers in central and eastern Europe. Clin. Microbiol. Infect. 2003; 9: 741-745.
  9. Bozdogan B, PC Appelbaum, LM Kelly, DB Hoellman, AT Andrasevic, L Drukalska, W Hryniewicz, H Hupkova, MR Jacobs, J Kolman, M Konkoly-Thege, J Miciuleviciene, M. Pana, L.Setchanova, J. Trupl, and P. Urbaskova. Activity of telithromycin and seven other agents against 1034 pediatric Streptococcus pneumoniae isolates from ten central and eastern European centers. Clin. Microbiol. Infect. 2003; 9: 653-661.
  10. Kojouharova M., N. Gatcheva, L. Setchanova, V. Mechandjieva, Study Team BH. Childhood bacterial meningitis in Bulgaria: a population-based retrospective study in six regions during 1992-96. Int J Infect Dis. 2003 Jun ; 7(2): 109-11.
  11. L. Setchanova, V. Ouzounova-Raykova, G. Zhelezova and I. Mitov. Prevalence and macrolide resistance phenotypes and genotypes among clinical isolates of Streptococcus pneumoniae collected in Sofia, Bulgaria from 2001 to 2005. J Chemother. 2007 Jun;19 (3):256-62.