Екип

СПИСЪК НА НАУЧНО-ПРЕПОДАВАТЕЛСКИТЕ КАДРИ В КАТЕДРА МЕДИЦИНСКА МИКРОБИОЛОГИЯ - 2008 год.

 

1. ПРОФ. ИВАН ГЕРГОВ МИТОВ повече>>

2. ДОЦ. ЛЕНА ПЕТРОВА СЕЧАНОВА повече>>

3. ДОЦ. ЛЮДМИЛА БОЯНОВА ГЕОРГИЕВА повече>>

4. ДОЦ. НАСЯ СПАРТАК ХАДЖИЕВА

5. ДОЦ. БОЙКА КИРИЛОВА МАРКОВА

6. Д-Р РАЙНА ЦВЕТКОВА ГЕРГОВА повече>>

7. Д-Р РУМЯНА ДОНКОВА МАРКОВСКА повече>>

8. Д-Р РАДОСЛАВ РОМЕЙОВ БАЙКУШЕВ повече>>

9. Д-Р ТАНЯ ВАСИЛЕВА СТРАТЕВА повече>>

10. Д-Р ВЕСЕЛА ВАСКОВА УЗУНОВА-РАЙКОВА повече>>

11. Д-Р ДАНИЕЛ ВАЛЕНТИНОВ ЙОРДАНОВ повече>>

12. Д-Р ТОМИСЛАВ СИМЕОНОВ КОСТЯНЕВ

13. Д-Р ЗОРНИЦА РОСЕНОВА РУСЕВА-СЛАВЯНОВА

 

СПИСЪК НА СЛУЖИТЕЛИТЕ В КАТЕДРА МЕДИЦИНСКА МИКРОБИОЛОГИЯ, УЛ. ”ЗДРАВЕ” 2

Ръководител катедра: Професор д-р Иван Гергов Митов, дмн повече>>

Доцент д-р Лена Петрова Сечанова -ръководител на лаборатория за диагностика на аеробни бактериални инфекции повече>>

Доцент д-р Людмила Боянова Георгиева - ръководител на лаборатория за диагностика на анаеробни и микроаерофилни бактериални инфекции повече>>

Д-р Светла Недялкова Бързашка - ординатор

Д-р Райна Цветанова Гергова - главен асистент повече>>

Д-р Радослав Ромейов Байкушев - старши асистент повече>>

Д-р Таня Василева Стратева - главен асистент повече>>

Д-р Румяна Донкова Марковска - главен асистент повече>>

Д-р Весела Васкова Узунова - Райкова - асистент повече>>

Д-р Даниел Валентинов Йорданов - асистент повече>>

Д-р Томислав Симеонов Костянев - главен асистент

Д-р Зорница Росенова Русева - Славянова - главен асистент

Д-р Галина Мильова Гергова - ординатор

Инж. Невена Димитрова Гигова - отговорник по ЗБУТ

Драгомир Петров Петров - биолог

Теменужка Йорданова Илиева - биолог

Александра Сашева Александрова - биолог

Снежанка Кирилова Василева - мед. лаборант

Ганка Маринова Терзиева - мед. лаборант

Мария Кирилова Артинова - мед. лаборант

Ваня Янкова Паскова - мед. лаборант

Мая Цветанова Хаджийска - мед. лаборант

Мариета Христова Данчева - мед. лаборант

Гергана Иванова Захариева - мед. лаборант

Янита Николова Дойчева - мед. лаборант

Петрана Димитрова Кунгалова - мед. лаборант

Светлана Тодорова Жотева - Атанасова

Теменужка Иванова Василева - мед. лаборант

Сийка Христова Иванова - мед. лаборант

Маргарита Николова Атанасова - автоклавчик

Антоанета Живкова Георгиева - санитар

Минка Борисова Каламарова - санитар

Василка Евлогиева Васева - санитар

Фиданка Викторова Дойнова - санитар

Христана Христова Миланова - санитар

Лилия Димитрова Димитрова - санитар