Контакти


Катедра по Медицинска генетика, Медицински Факултет – София, Медицински Университет,


ул. Здраве 2, “Майчин дом”, ет.6, 1431

София тел./факс 9520 357


email: dragatoncheva@ gmail.com