Контакти

Катедра по Медицинска генетика,

Медицински Факултет – София, Медицински Университет,

ул. Здраве 2, “Майчин дом”, ет.6, 1431, София тел./факс: 02/9520 357

email:medgenetics@medfac.mu-sofia.bg