Екип

КАТЕДРА ПО МЕДИЦИНСКА ГЕНЕТИКА

Ръководител: Проф. д-р Савина Хаджидекова, дм  Автобиография

Чл. кор. проф. д-р Драга Тончева, дбн  Автобиография

Проф. д-р Иванка Димова, дм  Автобиография

 

Главни асистенти:

Д-р Олга Антонова, дб  Автобиография

Д-р Рада Станева, дб  Автобиография

Д-р Вера Дамянова, дб Автобиография

Д-р Марта Михайлова, дм  Автобиография

Д-р Драгомира Николова, дб  Автобиография

Д-р Сена Карачанак-Янкова, дб  Автобиография

 

Асистенти:

Д-р Виктория Спасова  Автобиография

Д-р Михаил Ганев  Автобиография

 

Биолог – специалист

Блага Рукова, дб Автобиография

Десислава Нешева, дб Автобиография

Зора Хамуде, дб  Автобиография

Димитър Сербезов, дб  Автобиография