• ПОСЛЕДНО ДОБАВЕНИ
 • Първи курс медицина регистрацията на чуждестранни студенти обучение на български език уч. 2021/2022
 • Септемврийска поправителна сесия за студентите от I, II, III, IV и V курсове учебна 2020/2021г
 • Класирани студенти по програма за международен обмен
 • Теми за прием на докторанти за учебната 2021/2022
 • Предложения за прием на докторанти за учебната 2021/2022
 • Информация относно записване на новоприетите студенти
 • График от I до III курс удължена сесия 19.07.2021г. – 23.07.2021г. обучение на български език
 • Дневник за лятна учебна практика 3 курс
 • Дневник за лятна учебна практика 1-2 курс
 • Покана за международен обмен
 • Решения от заседанието на ФС на МФ на 20.05.2021 г.
 • Факултетен съвет 2021г.
 • Читалните на Централна медицинска библиотека отново отвориха врати
 • Изпитна програма със зали - 1 курс
 • Заповед противоепидемични мерки
 • И з п и т н а п р о г р а м а
  Летен семестър уч.2020/21 г. Медицина III курс
 • И з п и т н а п р о г р а м а
  Летен семестър уч.2020/21 г. Медицина II курс
 • И з п и т н а п р о г р а м а
  Летен семестър уч.2020/21 г. Медицина I курс
 • Информация за ваксинацията на студентите от МФ
 • Решения от заседанието на ФС на МФ на 22-23.04.2021 г.
 • Екип

  Ръководител Сектор по епидемиология

  Доцент д-р Йорданка Иванова Митова-Минева, дм

  e-mail: ymitova-mineva@medfac.mu-sofia.bg

  Екип:

  Гл. асистент д-р Светла Ангелова Ангелова, дм 

  e-mail: sangelova@medfac.mu-sofia.bg

  Гл. асистент д-р Цветанка Величкова Минчева, дм 

  e-mail:tmincheva@medfac.mu-sofia.bg

   Гл. асистент д-р Емилия Илиева Петрова, дм

   e-mail:epetrova@medfac.mu-sofia.bg

  Асистент д-р Наталия Александровна Чумак-Цанева 

  e-mail:nchumak-tsaneva@medfac.mu-sofia.bg

  Асистент Д-р Жорж Олев Донков,дм

  e-mail:gdonkov@medfac.mu-sofia.bg

  Асистент д-р Виолета Борисова Войнова-Георгиева

  e-mail:v.voynova-georgieva@medfac.mu-sofia.bg

   

   

  Адрес: София 1431 
  ул. „Здраве” № 2 
  СБАЛАГ „Майчин дом” 6 етаж

  Tел.: +359 2 952 38 44