• ПОСЛЕДНО ДОБАВЕНИ
 • Плащане на членски внос
 • Приветствие на Декана на МФ София по повод годишнината от основаването на Медицински Факултет и Медицински Университет, София
 • Заповед за регистрация на болни и контактни с КОВИД-19 24.11.2020г. -26.11.2020г.
 • Fresher програма
 • Отговорници за дистанционно обучение
 • Дистанционно обслужване на студенти - медици
 • Заповед РК36-4288/11.11.20
 • Продължаване на неприсъствения учебен процес
 • Правилник за устройството и дейността МФ при МУ–София
 • Документи за еднократна помощ
 • Пълен курс по Биология
 • Състав факултетен съвет
 • Държавни изпити планирани за провеждане през периода от 29.10.2020 г. до 12.11.2020 г.
 • Избор на членове на ФС от 26.10.2020г
 • Понеделник 02 ноември 2020г. е обявен за неработен и неприсъствен ден
 • Преустановяване на присъствения учебен процес 28.10.2020
 • Уважаеми колеги студенти от 5-ти и 6-ти курс, дипломанти, специализанти и докторанти
 • Правилник за устройството и дейността на МФ при МУ - София
 • Промени на график първи курс английско обучение
 • Резултати от допълнителна сесия по Латински език с мед. терминология 21.10.2020г.
 • Ръководител

  Ръководител на Ръководител на Университетската катедра по епидемиология

  Медицински Факултет

  Медицински Университет - София  

    

  Доц. д-р Йорданка Иванова Митова-Минева завършва Медицински университет – София през 1994. Придобива специалност по епидемиология на инфекциозните болести през 2001г. През 2010 г. защитила дисертация на тема: "Проучване върху епидемиологията на нозокомиалните инфекции, причинени от условно-патогенни бактерии в България за периода 2000-2008 г." Избрана за доцент през 2012г.
  Научен секретар на Българското дружество по епидемиология. Членува в БУЛНОЗО, Български Лекарски Съюз. Научните и интереси са главно в областта на нозокомиалните инфекции. Автор и съавтор на 40 публикации и един учебник.

  Доц. д-р Йорданка Иванова Митова-Минева, дм