• ПОСЛЕДНО ДОБАВЕНИ
  • Провеждане на курс по програмата С.Е.Е.А.
  • Ендокринология - упражнения със студенти V курс 22 група 16 - 29 януари 2020г.
  • Медицински университет – София отново е най-добрият специализиран университет в България
  • Теоретично обучение - такси на специализиращи по Наредба 1 за 2020 г.
  • Резултати от проведената анкета за завършващи студенти 2019г. - 2020г,
  • Честване по повод 100 години катедра „Хигиена“
  • Ендокринология - лекции януари - февруари 2020г.
  • Ендокринология - графици за упражнения януари 2020г.
  • Проф. д-р Ханс Беарбоом беше удостоен с Доктор Хонорис Кауза на МУ-София
  • Зимна сесия 2019/2020г. чуждестранни студенти
  • Зимна сесия 2019/2020г. български студенти
  • Решения от заседание на факултетен съвет 17.10.2019
  • Теоретично обучение на специализиращи - такси по Наредба 1 за 2019 г.
  • Промени в програмата на 4 курс 17-32 група
  • Промени в програмата на 4 курс 1-16 група
  • Свободноизбираеми курсове - последни промени
  • Ендокринология - програма на упражнения за чуждестранни студенти
  • Стипендии за зимен семестър 2019/2020г
  • Международен екип от бъдещи лекари прегледа 82 възрастни пациента
  • Обслужване на чуждестранни студенти
  • Лабораторията по имунохимия с Ръководител доц. Майя Маркова

    Лабораторията по имунохимия обединява на функционален принцип преподаватели от Катедрата по биология с интерес към молекулните основи на имунологичните процеси, както и към локализирането и визуализирането на клетъчни компоненти чрез имуноцитохимични и имунохистохимични методи.