Лабораторията по имунохимия с Ръководител доц. Майя Маркова

Лабораторията по имунохимия обединява на функционален принцип преподаватели от Катедрата по биология с интерес към молекулните основи на имунологичните процеси, както и към локализирането и визуализирането на клетъчни компоненти чрез имуноцитохимични и имунохистохимични методи.