• ПОСЛЕДНО ДОБАВЕНИ
 • Провеждане на курс по програмата С.Е.Е.А.
 • Ендокринология - упражнения със студенти V курс 22 група 16 - 29 януари 2020г.
 • Медицински университет – София отново е най-добрият специализиран университет в България
 • Теоретично обучение - такси на специализиращи по Наредба 1 за 2020 г.
 • Резултати от проведената анкета за завършващи студенти 2019г. - 2020г,
 • Честване по повод 100 години катедра „Хигиена“
 • Ендокринология - лекции януари - февруари 2020г.
 • Ендокринология - графици за упражнения януари 2020г.
 • Проф. д-р Ханс Беарбоом беше удостоен с Доктор Хонорис Кауза на МУ-София
 • Зимна сесия 2019/2020г. чуждестранни студенти
 • Зимна сесия 2019/2020г. български студенти
 • Решения от заседание на факултетен съвет 17.10.2019
 • Теоретично обучение на специализиращи - такси по Наредба 1 за 2019 г.
 • Промени в програмата на 4 курс 17-32 група
 • Промени в програмата на 4 курс 1-16 група
 • Свободноизбираеми курсове - последни промени
 • Ендокринология - програма на упражнения за чуждестранни студенти
 • Стипендии за зимен семестър 2019/2020г
 • Международен екип от бъдещи лекари прегледа 82 възрастни пациента
 • Обслужване на чуждестранни студенти
 • Лаборатория по инвитро оплождане и експериментална ембриология

  Екипът на катедра Биология има богат опит в изследванията на хромозомните нарушения при овоцити от човек и други примати, анеуплоидията и хромозомния мозаицизъм при човешки предимплантационни ембриони, мейотичните преобразувания на цитоскелетния апарат при овоцити от примати и мишки, зрели in vivo и in vitro, включително взаимовръзките между нарушенията на хроматина, микротубулите и микрофиламентите по време на мейотичното зреене на овоцитите in vitro. В тази насока работят професор Делимитрева, доцент Маркова, доцент Живкова, гл. асистент Николова, гл. асистент Чакърова, асистент Хаджинешева, асистент Коларов.

  Получените данни ще подготвят основата на бъдещите ни изследвания относно:

  • факторите, обуславящи ниското качество на човешките овоцити, получени с и без хормонална стимулация и зрели in vivo или in vitro;
  • недостатъчно високият успех на методите за асистирана репродукция при човека;
  • развитие на методи за диагностика на определени репродуктивни нарушения, като в конкретни случаи диагностичните методи следва да бъдат индивидуализирани.
  • развитие на нови прогностични методи за оценка на шанса за успех на техниките за асистирана рептодукция;