• ПОСЛЕДНО ДОБАВЕНИ
 • Провеждане на курс по програмата С.Е.Е.А.
 • Ендокринология - упражнения със студенти V курс 22 група 16 - 29 януари 2020г.
 • Медицински университет – София отново е най-добрият специализиран университет в България
 • Теоретично обучение - такси на специализиращи по Наредба 1 за 2020 г.
 • Резултати от проведената анкета за завършващи студенти 2019г. - 2020г,
 • Честване по повод 100 години катедра „Хигиена“
 • Ендокринология - лекции януари - февруари 2020г.
 • Ендокринология - графици за упражнения януари 2020г.
 • Проф. д-р Ханс Беарбоом беше удостоен с Доктор Хонорис Кауза на МУ-София
 • Зимна сесия 2019/2020г. чуждестранни студенти
 • Зимна сесия 2019/2020г. български студенти
 • Решения от заседание на факултетен съвет 17.10.2019
 • Теоретично обучение на специализиращи - такси по Наредба 1 за 2019 г.
 • Промени в програмата на 4 курс 17-32 група
 • Промени в програмата на 4 курс 1-16 група
 • Свободноизбираеми курсове - последни промени
 • Ендокринология - програма на упражнения за чуждестранни студенти
 • Стипендии за зимен семестър 2019/2020г
 • Международен екип от бъдещи лекари прегледа 82 възрастни пациента
 • Обслужване на чуждестранни студенти
 • Лаборатория по Имунология на размножаването

  Катедра по Биология

  Предклиничен Университетски Център

  МУ – София

  Началото на дейността на лабораторията по Имунология на размножаването, включваща диагностика на безплодието и спермоантителата, е поставено през 60-те години на XX век под ръководството на видни български учени, лекари, имунолози: акад. Радой Попиванов, Проф. Людмил Наков, проф. Тодор Еврев, доц. Стефан Живков. Повече от 20 години лабораторията работи като специализирана по диагностициране на спермоантителата и оценяване на ролята им в инфертилитета. Резултатите на сътрудниците на лабораторията са обобщавани и докладвани на наши и международни форуми и публикувани във водещи научни списания.

  По данни от международни изследвания спермоантителата се откриват в 20 - 25% от безплодните двойки. В България при изследване на инфертилни пациенти в 31% от мъжете и в 21% от жените се доказват спермоантитела. През последните години чесотата на спермоантителата в Българската популация се е увеличила повече от три пъти в сравнение с данните от изследвания, проведени от български учени в предишни години.

  Едно от научно-изследователските направления в дейността на лабораторията в настоящия момент е свързано с изследването на асоциацията между продукцията на спермоанитела и антитела срещу антигени на причинители на различни бактериални и вирусни инфекции, както и с етиопатогенезата и значението на т. нар. “естествени антитела”. Част от резултатите от тези проучвания са публикувани в престижни български и международни научни списания.