• ПОСЛЕДНО ДОБАВЕНИ
 • Резултат от изпит по медицинска биохимия 2 курс, 19,20 група
 • Резултат от изпит по анатомия и христология на човека 2 курс, 1,2,3,4 група
 • Резултат от изпит по пропедевтика на вътрешните болести 5-8/17-20 група
 • Pезултати по физиология 2 курс- 5, 6, 13, 14 гр.- чуждестранни студенти
 • Резултати от изпит по медицинска биохимия на 01,07,2020 г. 2 курс, 17-18 група
 • Резултати от изпита по „неврохирургия“ от 15.06.2020 г. 5 курс
 • Резултати от изпит по български език за чуждестранни студенти година 36, 38, 41, 42, 43, 45, 49, 50, 64, 65 група
 • Резултати от изпит по латински език с медицинска терминология на 30.06.2020 г. – 1 курс, 1-6 група
 • Международен уебинар
 • Pезултати от изпит по физиология на 01.07.2020 г. -2 курс - 13, 14, 15, 16 групи
 • Резултати от изпит по физиология 2 курс на 30,06,2020 – 5, 6, 7, 8 групи
 • Резултати от изпит по социална медицина на 02.07.2020 г. – 23, 24 групи
 • Резултати от изпит по фармакология 3 курс,9-12 група
 • Резултати от изпит по латински език – 3, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 18 групи - чуждестранни студенти
 • Резултати от изпит по патофизиология 3 курс, 5-8/21,22 група
 • Рeзултати от изпит по социална медицина 2 курс, 9 гр. - чуждестранни студенти
 • Резултати от изпитa пo латински с медицинска терминология - 1 курс - групи 33, 39, 41, 45, 46, 48, 51, 58, 59, 64
 • Pезултати от изпита по „Клинична фармакология“ 5 курс
 • Заповед противоепидeмични мерки 30.06.2020 - 01.07.2020 г.
 • Резултати от изпит по социална медицина 2курс,9-12гр.
 • Резултати от изпит по латински език с медицинска терминология - 1 курс 9-12 група
 • Резултати от изпит по физиология - 7,8 група чуждестранни студенти
 • Удължаване срока на дистанционното обучение до 01.08.2020 г.
 • Прием на кандидатури
 • Решения от заседанието на факултетния съвет на Медицински Факултет към МУ - София на 19.05.2020 г.
 • Лаборатория по Имунология на размножаването

  Катедра по Биология

  Предклиничен Университетски Център

  МУ – София

  Началото на дейността на лабораторията по Имунология на размножаването, включваща диагностика на безплодието и спермоантителата, е поставено през 60-те години на XX век под ръководството на видни български учени, лекари, имунолози: акад. Радой Попиванов, Проф. Людмил Наков, проф. Тодор Еврев, доц. Стефан Живков. Повече от 20 години лабораторията работи като специализирана по диагностициране на спермоантителата и оценяване на ролята им в инфертилитета. Резултатите на сътрудниците на лабораторията са обобщавани и докладвани на наши и международни форуми и публикувани във водещи научни списания.

  По данни от международни изследвания спермоантителата се откриват в 20 - 25% от безплодните двойки. В България при изследване на инфертилни пациенти в 31% от мъжете и в 21% от жените се доказват спермоантитела. През последните години чесотата на спермоантителата в Българската популация се е увеличила повече от три пъти в сравнение с данните от изследвания, проведени от български учени в предишни години.

  Едно от научно-изследователските направления в дейността на лабораторията в настоящия момент е свързано с изследването на асоциацията между продукцията на спермоанитела и антитела срещу антигени на причинители на различни бактериални и вирусни инфекции, както и с етиопатогенезата и значението на т. нар. “естествени антитела”. Част от резултатите от тези проучвания са публикувани в престижни български и международни научни списания.