• ПОСЛЕДНО ДОБАВЕНИ
 • Септемврийска поправителна сесия от 30.08.2021 – 17.09.2021г. - IV и V курс български студенти
 • Класирани студенти по програма за международен обмен
 • Поправителна сесия 2020/2021 - 1, 2, 3 курс
 • Теми за прием на докторанти за учебната 2021/2022
 • Предложения за прием на докторанти за учебната 2021/2022
 • Информация относно записване на новоприетите студенти
 • График от I до III курс удължена сесия 19.07.2021г. – 23.07.2021г. обучение на български език
 • Дневник за лятна учебна практика 3 курс
 • Дневник за лятна учебна практика 1-2 курс
 • Покана за международен обмен
 • Решения от заседанието на ФС на МФ на 20.05.2021 г.
 • Факултетен съвет 2021г.
 • Читалните на Централна медицинска библиотека отново отвориха врати
 • Изпитна програма със зали - 1 курс
 • Заповед противоепидемични мерки
 • И з п и т н а п р о г р а м а
  Летен семестър уч.2020/21 г. Медицина III курс
 • И з п и т н а п р о г р а м а
  Летен семестър уч.2020/21 г. Медицина II курс
 • И з п и т н а п р о г р а м а
  Летен семестър уч.2020/21 г. Медицина I курс
 • Информация за ваксинацията на студентите от МФ
 • Решения от заседанието на ФС на МФ на 22-23.04.2021 г.
 • Лаборатория по Имунология на размножаването

  Катедра по Биология

  Предклиничен Университетски Център

  МУ – София

  Началото на дейността на лабораторията по Имунология на размножаването, включваща диагностика на безплодието и спермоантителата, е поставено през 60-те години на XX век под ръководството на видни български учени, лекари, имунолози: акад. Радой Попиванов, Проф. Людмил Наков, проф. Тодор Еврев, доц. Стефан Живков. Повече от 20 години лабораторията работи като специализирана по диагностициране на спермоантителата и оценяване на ролята им в инфертилитета. Резултатите на сътрудниците на лабораторията са обобщавани и докладвани на наши и международни форуми и публикувани във водещи научни списания.

  По данни от международни изследвания спермоантителата се откриват в 20 - 25% от безплодните двойки. В България при изследване на инфертилни пациенти в 31% от мъжете и в 21% от жените се доказват спермоантитела. През последните години чесотата на спермоантителата в Българската популация се е увеличила повече от три пъти в сравнение с данните от изследвания, проведени от български учени в предишни години.

  Едно от научно-изследователските направления в дейността на лабораторията в настоящия момент е свързано с изследването на асоциацията между продукцията на спермоанитела и антитела срещу антигени на причинители на различни бактериални и вирусни инфекции, както и с етиопатогенезата и значението на т. нар. “естествени антитела”. Част от резултатите от тези проучвания са публикувани в престижни български и международни научни списания.