Лаборатория по Имунология на размножаването

Катедра по Биология

Предклиничен Университетски Център

МУ – София

Началото на дейността на лабораторията по Имунология на размножаването, включваща диагностика на безплодието и спермоантителата, е поставено през 60-те години на XX век под ръководството на видни български учени, лекари, имунолози: акад. Радой Попиванов, Проф. Людмил Наков, проф. Тодор Еврев, доц. Стефан Живков. Повече от 20 години лабораторията работи като специализирана по диагностициране на спермоантителата и оценяване на ролята им в инфертилитета. Резултатите на сътрудниците на лабораторията са обобщавани и докладвани на наши и международни форуми и публикувани във водещи научни списания.

По данни от международни изследвания спермоантителата се откриват в 20 - 25% от безплодните двойки. В България при изследване на инфертилни пациенти в 31% от мъжете и в 21% от жените се доказват спермоантитела. През последните години чесотата на спермоантителата в Българската популация се е увеличила повече от три пъти в сравнение с данните от изследвания, проведени от български учени в предишни години.

Едно от научно-изследователските направления в дейността на лабораторията в настоящия момент е свързано с изследването на асоциацията между продукцията на спермоанитела и антитела срещу антигени на причинители на различни бактериални и вирусни инфекции, както и с етиопатогенезата и значението на т. нар. “естествени антитела”. Част от резултатите от тези проучвания са публикувани в престижни български и международни научни списания.