• ПОСЛЕДНО ДОБАВЕНИ
 • Провеждане на курс по програмата С.Е.Е.А.
 • Ендокринология - упражнения със студенти V курс 22 група 16 - 29 януари 2020г.
 • Медицински университет – София отново е най-добрият специализиран университет в България
 • Теоретично обучение - такси на специализиращи по Наредба 1 за 2020 г.
 • Резултати от проведената анкета за завършващи студенти 2019г. - 2020г,
 • Честване по повод 100 години катедра „Хигиена“
 • Ендокринология - лекции януари - февруари 2020г.
 • Ендокринология - графици за упражнения януари 2020г.
 • Проф. д-р Ханс Беарбоом беше удостоен с Доктор Хонорис Кауза на МУ-София
 • Зимна сесия 2019/2020г. чуждестранни студенти
 • Зимна сесия 2019/2020г. български студенти
 • Решения от заседание на факултетен съвет 17.10.2019
 • Теоретично обучение на специализиращи - такси по Наредба 1 за 2019 г.
 • Промени в програмата на 4 курс 17-32 група
 • Промени в програмата на 4 курс 1-16 група
 • Свободноизбираеми курсове - последни промени
 • Ендокринология - програма на упражнения за чуждестранни студенти
 • Стипендии за зимен семестър 2019/2020г
 • Международен екип от бъдещи лекари прегледа 82 възрастни пациента
 • Обслужване на чуждестранни студенти
 • Дейност


   

  Образователна дейност


  Катедра Биология обучава студенти по медицина, дентална медицина и фармация – 1. курс, както и докторанти, специализанти, дипломанти и студенти-кръжочници. 

  Преподават се три раздела: обща биология, паразитология и сравнителна анатомия на гръбначните.

  Катедрата обучава редовни и задочни докторанти по индивидуален учебен план, съобразен със законовите изисквания и Правилника на Медицинския университет – София.

  Катедрата обучава специализанти по Медицинска биология. Те се зачисляват от Отдела за следдипломно обучение към Ректората на МУ – София.


  Научна дейност


  Основно направление в изследователската дейност на катедра Биология е репродуктивната биология. През 1985 се обособява лаборатория по "ин витро" оплождане с ръководител проф. д-р Илия Ватев. Традиционни са изследванията върху спермоантителата и тяхната роля за безплодието (проф. д-р Димитрова-Диканарова). Други научни направления са изследванията на имунобиологията на очната леща, експресията на алфа-В кристалин в човешки тъкани и органи, изследванията на хромозомните нарушения при овоцити от човек и други примати, анеуплоидията и хромозомния мозаицизъм при човешки предимплантационни ембриони, мейотичните преобразувания на цитоскелетния апарат при овоцити от примати и мишки, зрели in vivo и in vitro, включително взаимовръзките между нарушенията на хроматина, микротубулите и микрофиламентите по време на мейотичното зреене на овоцитите in vitro.