• ПОСЛЕДНО ДОБАВЕНИ
 • Заповед на ректора на МУ-София във връзка с откриване на почивния сезон лято 2020г.
 • График на I курс чуждестранни студенти
 • Разпределение на изпитите в залите на МБК
 • Промени в Графиците на лятна изпитна сесия на български студенти II курс
 • "Студенти по медицина на мисия" организирха безплатни прегледи в Благоевградска област
 • Промени в Графиците на лятна изпитна сесия на български студенти
 • Съобщение на Катедрата по анестезиология и интензивно лечение
 • До ръководителните на катедри, студентите, докторантите и специализантите на МФ при МУ-София
 • График на лятна изпитна сесия на български студенти специалност "Медицина“
 • График на циклите за дистанционно обучение
 • Втори уебинар "Мини достъпи за ендопротезиране на тазобедрената става"
 • АГ VI курс започващо обучение от 18 май 2020г.
 • Телемедицина - от овладяване на кризата към ефективно здравеопазване
 • Уебинар - успешно ендопротезиране при варусно коляно
 • Zoom oнлайн обучение цикъл Вътрешни болести       V курс 23-37 гр.
 • Фотогалерия

  Колективът на катедра Биология през 2012 г.

  Участниците в Седмата национална конференция по Медицинска биология с домакин катедра Биология на МУ – София, септември 2007 г., хотел "Морени".

  Колективът на катедра Биология през 2002 г.

  Първото българско бебе в епруветка – Илияна, заедно със своя създател проф. Илия Ватев, чието име носи, през 2002 г.

  Колективът на катедра Биология през 1990 г. Вляво – проф. Людмил Наков, ръководител на катедрата до 1998 г.

  Колективът на катедра Биология през 1990. Вляво – проф. Людмил Наков, ръководител на катедрата до 1999


  Колективът на катедра Биология през 2002


  Участниците в Седмата национална конференция по Медицинска биология (септември 2007, хотел "Морени"). Домакин – катедра Биология на МУ – София

  Първото българско бебе в епруветка – Илияна, заедно със своя създател доц. Илия Ватев, чието име носи

  Осъвременена извадка от “Академичното лице на Софийския Медицински Университет в годината на юбилея 1918 - 2003”

  Отговорен редактор: Ст. н.с. I ст. д-р Минчо Георгиев

  София, 2003 година


  Извадка от “МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ СОФИЯ 85 ГОДИНИ”

  Отговорен редактор: Ст. н.с. I ст. д-р Минчо Георгиев

  София, 2003 година