Фотогалерия

Колективът на катедра Биология през 2012 г.

Участниците в Седмата национална конференция по Медицинска биология с домакин катедра Биология на МУ – София, септември 2007 г., хотел "Морени".

Колективът на катедра Биология през 2002 г.

Първото българско бебе в епруветка – Илияна, заедно със своя създател проф. Илия Ватев, чието име носи, през 2002 г.

Колективът на катедра Биология през 1990 г. Вляво – проф. Людмил Наков, ръководител на катедрата до 1998 г.

Колективът на катедра Биология през 1990. Вляво – проф. Людмил Наков, ръководител на катедрата до 1999


Колективът на катедра Биология през 2002


Участниците в Седмата национална конференция по Медицинска биология (септември 2007, хотел "Морени"). Домакин – катедра Биология на МУ – София

Първото българско бебе в епруветка – Илияна, заедно със своя създател доц. Илия Ватев, чието име носи

Осъвременена извадка от “Академичното лице на Софийския Медицински Университет в годината на юбилея 1918 - 2003”

Отговорен редактор: Ст. н.с. I ст. д-р Минчо Георгиев

София, 2003 година


Извадка от “МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ СОФИЯ 85 ГОДИНИ”

Отговорен редактор: Ст. н.с. I ст. д-р Минчо Георгиев

София, 2003 година