Контакти


Адрес: Катедра Биология, бул. “Свети Георги Софийски “ № 1, София 1431

Катедрата е разположена на ул. "Здраве" № 2, 2. етаж

Тел.: (02) 9172 660, 9172 548