Конспекти - Syllabus

 

Конспекти

        За теоретичен изпит на студенти по: 

        За колоквиум на студенти по:

        За практически изпит на студенти по медицина и дентална медицина

        Актуална информация за изпита (дати, формат и др.) може да се намери на информационното табло в катедрата по биология!

  

Syllabus

        For the theoretical exam of: 

        For the colloquium of:

        For the practical exam of medical and dental students

        Up to date information could be found on an information table in the Biology department.