Конспекти - Syllabus

 

Конспекти за учебната 2019/2020г.

        За теоретичен изпит на студенти по: 

        За колоквиум на студенти по:

        За практически изпит на студенти по медицина и дентална медицина

        Актуална информация за изпита (дати, формат и др.) може да се намери на информационното табло в катедрата по биология!