Учебни програми


За студенти 1. курс по:

медицина

дентална медицина

фармация


За факултативните курсове (модули) по:

”Биология на паразити с медицинско значение” с кредит

2.2 – 44 учебни часа, 11 дни


График на упражненията:

за студенти по медицина:

зимен семестър

летен семестър

за студенти по дентална медицина:

зимен семестър

летен семестър

за студенти по фармация