Контакти

Университетски Клиничен център по спешна медицина


София 
бул. “Бяло море “ № 8

Тел: +359 2 9432584; +359 2 9432297