Катедра по нуклеарна медицина, лъчелечение и медицинска онкология

История

01-02-2019

 

        КНМЛМО е създаден през 1992 г. и към 2018 г. обхваща следните звена:

Прочетете повече

Добре дошли в сайта на Катедра по нуклеарна медицина, лъчелечение и медицинска онкология