Катедра по нефрология

Добре дошли в сайта на Катедра по нефрология

В Катедрата по нефрология понастоящем работят един професор, един доцент, двама главни асистенти и петима асистенти. Лекарите-преподаватели работят в двете клинични структури на Катедрата:

 • Клиника по нефрология на УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ”, гр. София.
 • Отделение по диализно лечение към Клиника по нефрология, трансплантация и диализно лечение на УМБАЛ „Александровска”, гр. София.

 

Основната преподавателска дейност в Катедрата по нефрология е в областта на:

 • Следдипломното теоретично и практическо обучение на лекари, специализиращи „нефрология”.
 • Следдипломното теоретично и практическо обучение на лекари, специализиращи „вътрешни болести”, в рамките на модул „нефрология”.
 • Следдипломното теоретично и практическо обучение на лекари, специализиращи други профилни специалности от вътрешната медицина в рамките на модул „нефрология”.
 • Теоретичното и практическо обучение на студенти по медицина IV курс в рамките на цикъл „нефрология” по време на обучението по вътрешни болести.
 • Практическото обучение на стажант-лекари в рамките на техния преддипломен стаж по вътрешни болести.

 

Основната научно-изследователска дейност в Катедрата по нефрология понастоящем, в теоретичен и приложно-практически аспект е в областта на:

 • Първичните гломерулопатии.
 • Лупусната нефропатия.
 • Системните васкулити с бъбречно засягане.
 • Пункционната бъбречна биопсия.
 • Диабетната нефропатия.
 • Хроничното бъбречно заболяване.
 • Острото бъбречно увреждане.
 • Разстройствата на водно-електролитното и киселинно-алкалното състояние на организма.
 • Диализните методи за лечение на бъбречна недостатъчност.