Добре дошли в сайта на Катедрата по ендокринология

Описание

Клиничният център по ендокринология (КЦЕГ) е не само университетско звено в структурата на Медицински Факултет на Медицински университет ‐ София, но и реален национален референтен център по проблемите на ендокринологията в България. От своето създаване досега КЦЕГ се утвърждава като гръбнак на българската ендокринология, място, където се извършва учебно-преподавателска, научно-изследователска и лечебно-диагностична дейност на европейско и световно ниво, за което свидетелстват множеството международни признания, особено през последните години.

Научноизследователската работа на Клиничния център включва фундаментални и научно-приложни разработки по всички основни направления на клиничната ендокринология, социално-значимите и редки ендокринни заболявания, социалната медицина, геронтологията и периатрията.

Клиничният център по ендокринология на Медицински Факултет, Медицински Университет-София, с ръководител Проф. Д-р Цветалина Танкова, дмн, е избран за Център за върхови постижения в областта на грижите за захарен диабет и за Център за обучение по захарен диабет на Международната Диабетна Федерация за периода 2018 - 2019г.
Сертификатите бяха връчени на Ръководителя на КЦЕГ Проф. Д-р Цветалина Танкова, дмн, на тържествена церемония на 05.12.2017г. по време на конгреса на Международната Диабетна Федерация в Абу Даби, ОАЕ.Така Клиничният център по ендокринология , МФ, МУ-София става  част от Училището по диабет на Международната Диабетна Федерация (IDF) и се включва в международна мрежа, която създава, координира, подпомага и провежда висококачествено обучение на здравни специалисти за захарен диабет. Това е висока оценка и признание за дългогодишния опит на КЦЕГ като водещ център за следдипломно обучение по ендокринология, който отговоря на световните стандарти за провеждане на обучение на различни нива по проблемите на захарния диабет.