Полезни Връзки


“Биология” от Дж. Кимбал

http://users.rcn.com/jkimball.ma.ultranet/BiologyPages/

 

"Молекулна биология на клетката" от Албъртс и сътр.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/bv.fcgi?call=bv.View..ShowTOC&rid=mboc4.TOC&depth=2

 

"Биология на развитието" от С. Гилбърт

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/bv.fcgi?call=bv.View..ShowTOC&rid=dbio.TOC&depth=2

 

“Паразитология” от сайта на Университета на Южна Каролина

http://pathmicro.med.sc.edu/book/parasit-sta.htm