Структура

 

Катедра по гастроентерология

Медицински Факултет

Медицински Университет - София

 

Ръководител: : Проф. д-р Борислав Владимиров, дм повече>>

 

Клиника по гастроентерология "Академик Ташо Ташев" повече>>

Клиника по хирургия „Генерал професор д-р Коста Стоянов” повече>>