Ръководител

Професор д-р Борислав Георгиев Владимиров, дм

Ръководител Катедра по Гастроентерология МУ - София
Ръководител на Клиника по гастроентерология УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ”

 


Професионален стаж

Дати ( от-до ) - От 1984 и понастоящем

Име и адрес на работодателя

УМБАЛ “Царица Йоанна-ИСУЛ” , Медицински факултет, Медицински университет-София

Вид на дейността или сферата на работа

Лекар- специалист и преподавател в Клиника по гастроентерология, Катедра по гастроентерология

Заемана длъжност

Асистент (1984-1989), старши асистент (1989-1990), главен асистент (1990-1996), Началник отделение - доцент (от 1996-2012) Клиника по гастроентерология; Заместник директор по медицинската дейност (от 2006 ); Заместник декан по СДО (2016-2020) МФ, МУ - София; Началник Клиника по гастроентерология и професор (от 2012  и понастоящем) Ръководител на Клиничен център по гастроентерология / Катедра по гастроентерология към момента (от 2016 и понастоящем) .

Основни дейности и отговорности

Клинична - в областта на гастроентерологията, гастро-интестиналната ендоскопия и вътрешните болести ( диагностична, лечебна и експертна; преподавателска и научно-изследователска; и административно-управленческа)

Дати ( от-до ) - 1983-1984г.

Име и адрес на работодателя
Александровска болница, Медицинска Академия, София

Вид на дейността или сферата на работа
Лекар в Централна консултативна поликлиника

Заемана длъжност
Ординатор – ендоскопист

Дати ( от-до ) - 1980-1982г.

Име и адрес на работодателя
Районна болница – Дупница

Вид на дейността или сферата на работа
Лекар в Отделение по вътрешни болести

Образование и обучение

Дати ( от-до )  1986-1991

Име и вид на обучаващата или образователната организация
Медицински университет (Медицинска академия) – София

Основни предмети / застъпени професионални умения
Гастроентерология, диететика (1991)

Дати ( от-до )  1979-1986

Име и вид на обучаващата или образователната организация
Медицински университет (Медицинска Академия) – София

Основни предмети/застъпени професионални умения
Вътрешни болести

Дати ( от-до )  1973-1979

Име и вид на обучаващата или образователната организация
Медицински факултет, Медицински университет (Медицинска академия) – София

Основни предмети/застъпени професионални умения
Медицина (1979)

Научни степени и звания

2012 - Професор по гастроентерология към МУ – София

1996 – Доцент

1990 - д.м. (к.м.н.), дисертация на тема: “Ендоскопско лечение на обструкциите на жлъчните пътища”

Публикации
Над 130 оригинални статии на български и английски език, съавторство в книги и учебници

Сфера на научни интереси

Гастроинтестинална диагностична и терапевтична ендоскопия, пептични заболявания, инфекция с Helicobacter pylori; тумори и други заболявания на храносмилателната система

Членство в научни организации

  • БЪЛГАРСКОТО ДРУЖЕСТВО ПО ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИЯ, ГАСТРОИНТЕСТИНАЛНА ЕНДОСКОПИЯ И АБДОМИНАЛНА ЕХОГРАФИЯ – ЧЛЕН НА РЪКОВОДСТВОТО - КАСИЕР И ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЕКЦИЯ ПО ЕНДОСКОПИЯ
  • БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА ХИРУРЗИ И ГАСТРОЕНТЕРОЛОЗИ
  • БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ПО ГАСТРОИНТЕСТИНАЛНА ЕНДОСКОПИЯ – ПРЕДСЕДАТЕЛ
  • СЪЮЗ НА УЧЕНИТЕ В БЪЛГАРИЯ
  • СВЕТОВНА ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА СПЕЦИАЛНО ИЗУЧАВАНЕ НА ЗАБОЛЯВАНИЯТА НА ХРАНОПРОВОДА (OESO)
  • ЕВРОПЕЙСКА АСОЦИАЦИЯ ПО ГАСТРОИНТЕСТИНАЛНА ЕНДОСКОПИЯ
  • ЕВРОПЕЙСКА АСОЦИАЦИЯ ЗА ИЗУЧАВАНЕ НА ЧЕРЕН ДРОБ
  • СВЕТОВНА ОРГАНИЗАЦИЯ ПО ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИЯ

Други членства

  •   РЕДАКЦИОННАТА КОЛЕГИЯ НА НАУЧНОТО СПИСАНИЕ „БЪЛГАРСКА ХЕПАТО-ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИЯ"
  • МЕСТНА КОМИСИЯ ПО ЕТИКА към УМБАЛ "Царица Йоанна" ИСУЛ, София – председател

Професионални отличия

Медик на годината 1994