Международно научно сътрудничество

В КЦА се работи по следните научни направления:

  1. Епидемиология на алергичните болести с участие в 3 международни проекта:
    1. Българо-датски проект “ALLHOME” за изследване на връзката между условията в жилищата на 2 региона в България - Бургас и София и заболеваемостта от алергични болести. Данните ще се сравнят с аналогично проучване в Скандинавия
    2. Международен проект “ISAAC”, който има за цел да сравни заболеваемостта от алергии и астма сред ученици на 7-8 и 13-14 години в различните страни на света
    3. Европейски проект по 6-та рамкова програма на Европейския съюз “EUROPREVALL”, който изследва разпространението и механизмите на хранителната алергия в Европа в партньорство с още 16 страни
  2. Изследване действието на ант ихистаминовите Н1-рецепторни антагонисти върху кожната реактивност и хроничната уртикария. Това са 2 проучвания, едното от които е завършено в сътрудничество с Клуж, Румъния и Саутхамптън, Великобритания, а другото, което е в сътрудничество с Великобритания, е в ход.
  3. Изследване на алергичните болести на дихателните пътища с неи нвазивни методи - изследва се спонтанна и стимулирана храчка за оценка на възпалението на дихателните пътища. Клиниката е единствена в България в това отношение и участва в международни многоцентрови проучвания.