Екип

Ръководител: Професор д-р Васил Димитров Димитров, дм

Преподаватели

Хабилитирани лица:

Доцент д-р Тодор Александров Попов, дм повече>>

Асистенти:

Д-р Теодора Николаева Вълчева, дмн, гл. асистент повече>>

 

Д-р Веселин Иванов Матеев, гл. асистент повече>>

Д-р Румяна Тодорова Рачева, гл. асистент повече>>

Д-р Мария Тончева Стаевска-Коташева, гл. асистент повече>>

Д-р Станка Тодорова Христова, гл. асистент повече>>

Д-р Тихомир Богданов Мустаков, гл. асистент повече>>

Ординатори:

Цветелина Лазарова Цанова

Таня Здравкова Кралимаркова

Николай Атанасов Русеков