Медицинска библиотека


Централна медицинска библиотека (ЦМБ) предлага голямо количество медицинска литература, безплатен достъп до интернет и до световни библиографски и пълнотекстови бази данни и платформи.

С фонд от над 300 000 тома печатни български и чужди книги, учебници, периодични издания, дисертации и други, библиотеката предоставя литература за четене на място в своите просторни и удобни читални, както и някои учебници за заемане за дома.

Читателска карта се издава срещу заверена студентска книжка и лична карта за студентите или чрез документ, удостоверяващ работното място и лична карта за преподавателите, служителите, докторантите и специализантите на Медицински университет – София.

Сградата на ЦМБ се намира в двора на Александровска болница, в дясно от главния вход на ул. „Св. Г. Софийски“, до сградата на Вътрешна клиника.

Вижте повече на уебсайта на ЦМБ или във Facebook.