Автоматичен генератор на тестове

На вниманието на ръководителите на катедри на МФ МУ-София. Уважаеми колеги, медицински факултет е закупил и притежава програмен продукт "Автоматичен генератор на тестове".Демонстративна версия, описание на продукта и самия програмен продукт можете да заявите при сектор: "Мониториране на учебния процес и връзки с обществеността", Телефон: +359 2 9172 /652, live@medfac.mu-sofia.bg