Следдипломно обучение за придобиване на специалност

  • 2022 - Теория - ОПЛ
  •  
    Записването за модулите може да става и на и-мейл mfsdo@medfac.mu-sofia.bg, като се изпрати информация с трите имена на специализанта, избраните модули, датите на започване и базите, в които ще се проведат обученията.

    Ще бъдат записвани само специализанти, които са представили график за цялата 2022 г

    Записването ще бъде в периода от 15.11.2021 г. до 20.12.2021 г

    Телефон - 02 952 02 80