Следдипломно обучение за придобиване на специалност

  • 2023 - Теория - ОПЛ
  •  
    Записването за модулите може да става и на и-мейл mfsdo@medfac.mu-sofia.bg, като се изпрати информация с трите имена на специализанта, избраните модули, датите на започване и базите, в които ще се проведат обученията.

    Ще бъдат записвани само специализанти, които са представили график за цялата 2023 г

    Записването ще бъде в периода от 01.11.2022 г. до 05.12.2022 г. След този период графици по e-mail няма да бъдат приемани.

    Телефон - 02 952 02 80