• ПОСЛЕДНО ДОБАВЕНИ
 • Заповед на ректора на МУ-София във връзка с откриване на почивния сезон лято 2020г.
 • График на I курс чуждестранни студенти
 • Разпределение на изпитите в залите на МБК
 • Промени в Графиците на лятна изпитна сесия на български студенти II курс
 • "Студенти по медицина на мисия" организирха безплатни прегледи в Благоевградска област
 • Промени в Графиците на лятна изпитна сесия на български студенти
 • Съобщение на Катедрата по анестезиология и интензивно лечение
 • До ръководителните на катедри, студентите, докторантите и специализантите на МФ при МУ-София
 • График на лятна изпитна сесия на български студенти специалност "Медицина“
 • График на циклите за дистанционно обучение
 • Втори уебинар "Мини достъпи за ендопротезиране на тазобедрената става"
 • АГ VI курс започващо обучение от 18 май 2020г.
 • Телемедицина - от овладяване на кризата към ефективно здравеопазване
 • Уебинар - успешно ендопротезиране при варусно коляно
 • Zoom oнлайн обучение цикъл Вътрешни болести       V курс 23-37 гр.
 • 2019 година

  Решения от заседанието на факултетния съвет на Медицински Факултет към МУ - София на 18.01.2019 г.

  Решения от заседанието на факултетния съвет на Медицински Факултет към МУ - София на 21.03.2019 г.

  Решения от заседанието на факултетния съвет на Медицински Факултет към МУ - София на 17.04.2019 г.

  Решения от заседанието на факултетния съвет на Медицински Факултет към МУ - София на 15.05.2019 г.

  Решения от заседанието на факултетния съвет на Медицински Факултет към МУ - София на 19.06.2019 г.

  Решения от заседанието на факултетния съвет на Медицински Факултет към МУ - София на 18.07.2019 г.

  Решения от заседанието на факултетния съвет на Медицински Факултет към МУ - София на 19.09.2019 г.

  Решения от заседанието на факултетния съвет на Медицински Факултет към МУ - София на 17.10.2019 г.

  Решения от заседанието на факултетния съвет на Медицински Факултет към МУ - София на 28.11.2019 г.

  Решения от заседанието на факултетния съвет на Медицински Факултет към МУ - София на 19.12.2019 г.