2018 година

Решения от заседанието на факултетния съвет на Медицински Факултет към МУ - София на 23.11.2018 г.

Решения от заседанието на факултетния съвет на Медицински Факултет към МУ - София на 18.10.2018 г.

Решения от заседанието на факултетния съвет на Медицински Факултет към МУ - София на 20.09.2018 г.

Решения от заседанието на факултетния съвет на Медицински Факултет към МУ - София на 17.07.2018 г.

Решения от заседанието на факултетния съвет на Медицински Факултет към МУ - София на 14.06.2018 г.

Решения от заседанието на факултетния съвет на Медицински Факултет към МУ - София на 27.04.2018 г.

Решения от заседанието на факултетния съвет на Медицински Факултет към МУ - София на 23.03.2018 г.

Решения от заседанието на факултетния съвет на Медицински Факултет към МУ - София на 23.02.2018 г.

Решения от заседанието на факултетния съвет на Медицински Факултет към МУ - София на 23.01.2018 г.