90 години Медицински Факултет

90 ГОДИНИ МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ - СОФИЯ (1917-2007)