Полезни връзки

Национален център за информация и документация (НАЦИД) - http://nacid.bg/bg/

Министерство на образованието и науката (МОН) - http://www.mon.bg/

За МУ-София вече е в сила и действа  достъп до най-големите световни и европейски научно-изследователски бази данни, лицензирани от Министерството на образованието и науката:
1. ISI Web of Knowledge - http://isiknowledge.com
2. Science Direct - http://www.sciencedirect.com
3. Scopus - http://www.scopus.com/scopus/home.url
4. Embase - http://www.embase.com/ (Необходима е регистрация. За информация кликнете тук.)
5. ProQuesthttp://www.proquest.com/en-S/catalogs/databases/detail/proquestcentral.shtml
6. Engineering Village – (достъп и извън мрежата на МУ-София) - http://www.engineeringvillage.com/controller/servlet/Controller

Всички горепосочени бази данни (с изключение на Engineering Village) са достъпни само за компютри от мрежата на МУ-София, както и за компютри свързани с мрежата на МУ-София.

 InCites - https://jcr.incites.thomsonreuters.com

Research Gate - https://www.researchgate.net/

Централна Медицинска библиотека - http://www.medun.acad.bg/cmb_htm/CML_basis.php?k=-2