Документи за защита на дисертационен труд

СПИСЪК НА ДОКУМЕНТИТЕ ЗА ЗАЩИТА НА ДИСЕРТАЦИОНЕН ТРУД ЗА:

СПРАВКА  ПО ОБРАЗЕЦ ПРИ ЗАЩИТА НА ДИСЕРТАЦИОНЕН ТРУД ЗА:

ПРОЦЕДУРИ ПО ПРИДОБИВАНЕ НА НАУЧНИ СТЕПЕНИ