2017 година


П Р О Т О К О Л № 14


Решения от заседанието на факултетния съвет на Медицински Факултет към МУ - София на 26.10.2017 г.

Решения от заседанието на факултетния съвет на Медицински Факултет към МУ - София на 12.10.2017 г.

Решения от заседанието на факултетния съвет на Медицински Факултет към МУ - София на 13.09.2017 г.

Решения от заседанието на факултетния съвет на Медицински Факултет към МУ - София на 20.07.2017 г.

Решения от заседанието на факултетния съвет на Медицински Факултет към МУ - София на 29.06.2017 г.

Решения от заседанието на факултетния съвет на Медицински Факултет към МУ - София на 18.05.2017 г.

Решения от заседанието на факултетния съвет на Медицински Факултет към МУ - София на 20.04.2017 г.

Решения от заседанието на факултетния съвет на Медицински Факултет към МУ - София на 16.03.2017 г.

Решения от заседанието на факултетния съвет на Медицински Факултет към МУ - София на 02.03.2017 г.

Решения от заседанието на факултетния съвет на Медицински Факултет към МУ - София на 16.02.2017 г.

Решения от заседанието на факултетния съвет на Медицински Факултет към МУ - София на 19.01.2017 г.