• ПОСЛЕДНО ДОБАВЕНИ
 • Септемврийска поправителна сесия от 30.08.2021 – 17.09.2021г. - IV и V курс български студенти
 • Класирани студенти по програма за международен обмен
 • Поправителна сесия 2020/2021 - 1, 2, 3 курс
 • Теми за прием на докторанти за учебната 2021/2022
 • Предложения за прием на докторанти за учебната 2021/2022
 • Информация относно записване на новоприетите студенти
 • График от I до III курс удължена сесия 19.07.2021г. – 23.07.2021г. обучение на български език
 • Дневник за лятна учебна практика 3 курс
 • Дневник за лятна учебна практика 1-2 курс
 • Покана за международен обмен
 • Решения от заседанието на ФС на МФ на 20.05.2021 г.
 • Факултетен съвет 2021г.
 • Читалните на Централна медицинска библиотека отново отвориха врати
 • Изпитна програма със зали - 1 курс
 • Заповед противоепидемични мерки
 • И з п и т н а п р о г р а м а
  Летен семестър уч.2020/21 г. Медицина III курс
 • И з п и т н а п р о г р а м а
  Летен семестър уч.2020/21 г. Медицина II курс
 • И з п и т н а п р о г р а м а
  Летен семестър уч.2020/21 г. Медицина I курс
 • Информация за ваксинацията на студентите от МФ
 • Решения от заседанието на ФС на МФ на 22-23.04.2021 г.
 • 2017 година


  П Р О Т О К О Л № 14


  Решения от заседанието на факултетния съвет на Медицински Факултет към МУ - София на 26.10.2017 г.

  Решения от заседанието на факултетния съвет на Медицински Факултет към МУ - София на 12.10.2017 г.

  Решения от заседанието на факултетния съвет на Медицински Факултет към МУ - София на 13.09.2017 г.

  Решения от заседанието на факултетния съвет на Медицински Факултет към МУ - София на 20.07.2017 г.

  Решения от заседанието на факултетния съвет на Медицински Факултет към МУ - София на 29.06.2017 г.

  Решения от заседанието на факултетния съвет на Медицински Факултет към МУ - София на 18.05.2017 г.

  Решения от заседанието на факултетния съвет на Медицински Факултет към МУ - София на 20.04.2017 г.

  Решения от заседанието на факултетния съвет на Медицински Факултет към МУ - София на 16.03.2017 г.

  Решения от заседанието на факултетния съвет на Медицински Факултет към МУ - София на 02.03.2017 г.

  Решения от заседанието на факултетния съвет на Медицински Факултет към МУ - София на 16.02.2017 г.

  Решения от заседанието на факултетния съвет на Медицински Факултет към МУ - София на 19.01.2017 г.