• ПОСЛЕДНО ДОБАВЕНИ
 • Обръщение към студентите в МФ на МУ-София
 • Позиция на Студентски съвет
 • Допълнителна платена изпитна сесия 04.10-22.10 2021г.
 • Избираеми курсове 2021/22г.
 • Учебни планове и графици зимен семестър 2021-2022г.
 • Първи курс медицина регистрацията на чуждестранни студенти обучение на български език уч. 2021/2022
 • Септемврийска поправителна сесия за студентите от I, II, III, IV и V курсове учебна 2020/2021г
 • Класирани студенти по програма за международен обмен
 • Теми за прием на докторанти за учебната 2021/2022
 • Предложения за прием на докторанти за учебната 2021/2022
 • Информация относно записване на новоприетите студенти
 • График от I до III курс удължена сесия 19.07.2021г. – 23.07.2021г. обучение на български език
 • Дневник за лятна учебна практика 3 курс
 • Дневник за лятна учебна практика 1-2 курс
 • Покана за международен обмен
 • Решения от заседанието на ФС на МФ на 20.05.2021 г.
 • Факултетен съвет 2021г.
 • Читалните на Централна медицинска библиотека отново отвориха врати
 • Изпитна програма със зали - 1 курс
 • Заповед противоепидемични мерки
 • Деканат

  АДМИНИСТРАТИВЕН ОТДЕЛ
  Длъжност Име и фамилия Електронна поща Тел.(т.)/факс(ф.): Помещение
  Ръководител

  Славейка Димитрова Балджийска

  sbaldjiiska@medfac.mu-sofia.bg 02 9172/770 Стая 228 МБК
  Административен секретар

  Нина Димитрова Димитрова

  dean@medfac.mu-sofia.bg
  ndimitrova@medfac.mu-sofia.bg
  02 952 10 46(т)
  02 91 72 506(т)
  02 952 03 37(ф)
  Стая 103 Д
  Организатор

  Петя Григорова Божилова

  pbojilova@medfac.mu-sofia.bg 02 952 10 46(т)
  02 91 72 532(т)
  Стая 104 Д
  Деловодител

  Демия Стоянова Първанова

  dparvanova@medfac.mu-sofia.bg 02 952 10 46(т)
  02 91 72 532(т)
  Стая 104 Д
  Куриер

  Ваня Христова Никодимова

  vnikodimova@medfac.mu-sofia.bg 02 952 10 46(т)
  02 91 72 532(т)
  Стая 104 Д
  Експерт

  Михаела Огнянова Денчева

  mdencheva@medfac.mu-sofia.bg 02 9172 598 (т.) Стая 111 МБК
  Домакин

  Николай Георгиев Томов

  ntomov@medfac.mu-sofia.bg 02 9172512 (т.) Стая 111 МБК
  Шофьор до 9 места

  Ангел Пламенов Борисов

  Учебен отдел "БЪЛГАРСКИ СТУДЕНТИ"
  Длъжност Име и фамилия Електронна поща: Тел.(т.)/факс(ф.): Помещение
  Учебен отдел "БЪЛГАРСКИ СТУДЕНТИ" uchebenotdel@medfac.mu-sofia.bg
  Ръководител

  Милка Стоименова Бояджиева-Христова

  mboiadjieva@medfac.mu-sofia.bg
  02 917 2572 Стая 202 Д
  Експерт

  Таня Ангелова Влъчкова

  tvlachkova@medfac.mu-sofia.bg 02 917 2572 Стая 201 Д
  Експерт

  Галина Ганчева Пенева

  gpeneva@medfac.mu-sofia.bg 02 917 2572 Стая 201 Д
  Телефон: 02 9172 /572; 02 9520 /522
  Експерт

  Алина Антониева Мичева

  amicheva@medfac.mu-sofia.bg 02 917 2674 Стая 203 Д
  Експерт

  Василка Ангелова Малинова

  vmalinova@medfac.mu-sofia.bg 02 917 2674 Стая 203 Д
  Експерт

  Мария Илиева Миндова

  mmindova@medfac.mu-sofia.bg 02 917 2528 Стая 200 Д
  Експерт

  Йорданка Игнатова Тодорова

  jtodorova@medfac.mu-sofia.bg 02 917 2528 Стая 200 Д
  Хигиенист

  Стефка Григорова Стоева

  Телефон: 02 9172 /674
  Учебен отдел "ЧУЖДЕСТРАННИ СТУДЕНТИ"
  Длъжност Име и фамилия Електронна поща: Телефон: Помещение:
  Ръководител отдел

  Жулиета Стефанова Стефанова

  julietastefanova@medfac.mu-sofia.bg
  foreignstudents@medfac.mu-sofia.bg

  02 9172/650
  02 9520/434

  Стая 157 Д

  Експерт

  Анна Петкова Влайкова

  avlaikova@medfac.mu-sofia.bg

  02 9172/650
  02 9520/434

  Стая 157 Д

  Експерт

  Магдалена Колева Стефанова

  mstefanova@medfac.mu-sofia.bg

  02 9172/575

  Стая 159 Д

  Експерт

  Павлинка Начова Евтимова

  pevtimova@medfac.mu-sofia.bg

  02 9172/575

  Стая 159 Д

  Инспектор

  Диляна Николаева Събева

  dsabeva@medfac.mu-sofia.bg

  02 9172/575

  Стая 159 Д

  Експерт

  Ивелина Василева Недева

  inedeva@medfac.mu-sofia.bg

  02 9172/538

  Стая 155 Д

  Експерт

  Весела Неделчева Сахатчиева

  vsahatchieva@medfac.mu-sofia.bg

  02 9172/698

  Стая 155 Д

  Експерт

  Десислава Христова Сотирова

  dsotirova@medfac.mu-sofia.bg

  02 9172/698

  Стая 155 Д

  Хигиенист

  Ива Стоянова Минчева

  Телефон: 02 9172 /575
  Сектор "СДО"
  Длъжност Име и фамилия Електронна поща: Телефон Помещение
  Сектор "СДО" mfsdo@medfac.mu-sofia.bg
  Ръководител

  Атанаска Георгиева Бързакова

  abarzakova@medfac.mu-sofia.bg 02 952 02 80 Стая 158 Д
  Експерт

  Константина Емилова Тишинова-Христова

  khristova@medfac.mu-sofia.bg
  Експерт

  Силвия Железчева Бойчева

  sbojcheva@medfac.mu-sofia.bg
  Телефон: 02 9172 /535
  Отдел "НАУЧНА РАБОТА И РАЗВИТИЕ НА НАУЧНИТЕ КАДРИ"
  Длъжност Име и фамилия Електронна поща: Телефон Помещение
  Ръководител

  Ясна Георгиева Стойчева

  iastoicheva@medfac.mu-sofia.bg 02 9172/ 508 Стая 118a МБК
  Експерт

  Анна Христова Ангелова

  aangelova@medfac.mu-sofia.bg Стая 118a МБК
  Експерт

  Йоана Валентинова Кирилова

  ykirilova@medfac.mu-sofia.bg Стая 118a МБК
  Телефон: 02 952 05 21; 02 9172 /508; 02 9172 /787
  Отдел "ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ"
  Длъжност Име и фамилия Електронна поща: Телефон Помещение
  Ръководител

  Теодора Валентинова Лазарова

  tlazarova@medfac.mu-sofia.bg 02 9172/533 Стая 225 МБК
  Специалист

  Даниела Иванова Трохарова

  danielatroharova@medfac.mu-sofia.bg 02 9172/533 Стая 225 МБК
  Експерт ТРЗ

  Камелия Василева Ладжова

  kladzova@medfac.mu-sofia.bg 02 9172/734 Стая 163
  Експерт ТРЗ

  Филиана Петрова Недялкова

  fnedialkova@medfac.mu-sofia.bg 02 9172/521 Стая 163
  Организатор по труда

  Гергина Енчева Димитрова

  gdimitrova@medfac.mu-sofia.bg 02 9172/521 Стая 163
  Организатор

  Александра Венциславова Кастелова

  akastelova@medfac.mu-sofia.bg 02 9172/559 Стая 228 МБК
  Телефон: 02 851 70 71; 02 9172/521
  ОТДЕЛ "ФИНАНСИ"
  Длъжност Име и фамилия Електронна поща: Телефон Помещение
  Р-л отдел и главен счетоводител

  Светлана Георгиева Неделчева

  snedelcheva@medfac.mu-sofia.bg 02 851 70 37
  02 9172 549
  Стая 115 Д
  Телефон: 02 851 70 37; 02 9172/549
  Зам. Главен счетоводител

  Милена Иванова Григорова

  mgrigorova@medfac.mu-sofia.bg 02 9172 555 Стая 117Д
  Счетоводител В.О.

  Милена Ананиева Андреева

  mandreeva@medfac.mu-sofia.bg 02 9172 555 Стая 117Д
  Счетоводител оперативен

  Клементина Руменова Германова

  kgermanova@medfac.mu-sofia.bg 02 952 03 66
  02 91 72 658
  Стая 123 Д
  Икономист "Данъчно облагане" 02 9172/537 Стая 116 Д
  Счетоводител оперативен

  Стоянка Петрова Марина

  smarina@medfac.mu-sofia.bg 02 952 03 66
  02 91 72 658
  Стая 123 Д
  Счетоводител оперативен

  Даниела Петрова Гуджова

  dgudjova@medfac.mu-sofia.bg 02 952 03 66
  02 91 72 658
  Стая 123 Д
  Счетоводител В.О.

  Кристиян Георгиев Мусев

  cmusev@medfac.mu-sofia.bg 02 952 03 66
  02 91 72 658
  Стая 123 Д
  Телефон: 02 952 03 66; 02 9172/570; 02 952 02 97; 02 9172 /555
  Касиер счетоводство

  Антоанета Ангелова Веселинова

  02 851 71 74
  02 9172 /570
  Стая 114 Д
  Касиер

  Анита Костадинова Георгиева

  02 9172 /667 Стая 228 МБК
  ФИНАНСОВ КОНТРОЛЬОР
  Длъжност Име и фамилия Електронна поща: Телефон Помещение
  Финансов контрольор

  Женя Стоянова Желязкова

  zzhelyazkova@medfac.mu-sofia.bg 02 851 71 14
  02 9172 /614
  Стая 116 Д
  ЮРИСКОНСУЛТ
  Длъжност Име и фамилия Електронна поща: Телефон: Помещение:
  Юрисконсулт

  Албена Витанова Фурнаджиева

  afurnadjieva@medfac.mu-sofia.bg 02 9172 /698 Стая 156 Д
  Сектор "МОНИТОРИРАНЕ НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС И ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА"
  Длъжност Име и фамилия Електронна поща: Телефон Помещение
  Ръководител

  Руси Русев

  rrussev@mu-sofia.bg 02 9172 /652 Стая 119-1 МБК
  Програмист

  Асен Прахов

  aprahov@medfac.mu-sofia.bg 02 9172 /652 Стая 119-1 МБК
  Системен Aдминистратор

  Юлий Згалевски

  jzgalevsky@medfac.mu-sofia.bg 02 9172 /652 Стая 119-1 МБК
  Телефон: 02 9172 /652
  За ъпдейти на сайта - live@medfac.mu-sofia.bg
  За технически проблеми и институционална ел. поща - support@medfac.mu-sofia.bg
  За връзки с обществеността - pr@medfac.mu-sofia.bg