Ръководители

 

 1. ДЕКАН

Професор д-р Димитър Иванов Буланов, дм

Местоположение: СБАЛАГ - Майчин дом , ет. 1, ст. 103

Тел. :+359 2  952 10 46

Факс: +359 2 952 03 37

Имейл: dean@medfac.mu-sofia.bg

             dbulanov@medfac.mu-sofia.bg

 

 1. ЗАМ. ДЕКАН ПО УЧЕБНАТА РАБОТА

Доц. д-р Теофил Ангелов Седлоев, ДМ, Катедра по гастроентерология

 

 1. ЗАМ. ДЕКАН ЧУЖДЕСТРАННИ СТУДЕНТИ

Проф. д-р Лазар Желев Славов, ДМ, Катедра по анатомия, хистология и ембриология

 

 1. ЗАМ. ДЕКАН ПО СЛЕДДИПЛОМНО ОБУЧЕНИЕ

Проф. д-р Арман Шнорк Постаджиян, ДМ, Катедра по обща медицина

 1. ЗАМ. ДЕКАН ПО НАУЧНА ДЕЙНОСТ

Проф. д-р Христо Димитров Георгиев, ДМН, Катедра по ортопедия и травматология

 

 1. РЪКОВОДИТЕЛ НА ОТДЕЛ АДМИНИСТРАТИВЕН

Славейка Димитрова Балджийска

Местоположение: МБК, ет 2, ст. 225

Имейл: sbaldjiiska@medfac.mu-sofia.bg

 

 1. РЪКОВОДИТЕЛ НА ОТДЕЛ ФИНАНСИ

Светлана Георгиева Неделчева

Местоположение: СБАЛАГ - Майчин дом , ет. 1 , ст. 115

Тел. : +359 2 851 70 37

Имейл: snedelcheva@medfac.mu-sofia.bg

 

 1. РЪКОВОДИТЕЛ НА ОТДЕЛ "ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ"

Теодора Валентинова Лазарова

Местоположение: МБК, ет 2, ст. 225

Тел. :  +359 2 9172/533

Имейл: tlazarova@medfac.mu-sofia.bg

 

 

 1. РЪКОВОДИТЕЛ НА УЧЕБЕН ОТДЕЛ "БЪЛГАРСКИ СТУДЕНТИ"

Милка Бояджиева

Местоположение: СБАЛАГ - Майчин дом , ет. 2 , ст. 202

Тел. : +359 2 9172/572

Имейл: mboiadjieva@medfac.mu-sofia.bg

 

 

 1. РЪКОВОДИТЕЛ НА УЧЕБЕН ОТДЕЛ "ЧУЖДЕСТРАННИ СТУДЕНТИ"

Жулиета Стефанова

Местоположение:СБАЛАГ - Майчин дом , ет. 1 , ст. 157

Тел. : +359 2 9172/650

Имейл: julietastefanova@medfac.mu-sofia.bg

 

 1. РЪКОВОДИТЕЛ НА СЕКТОР "СЛЕДДИПЛОМНО ОБУЧЕНИЕ"

Атанаска Бързакова

Местоположение: СБАЛАГ - Майчин дом , ет. 1 , ст. 158

Тел. : +359 2 952 02 80

Имейл: abarzakova@medfac.mu-sofia.bg

 

 1. РЪКОВОДИТЕЛ НА СЕКТОР "НАУЧНА РАБОТА И РАЗВИТИЕ НА АКАДЕМИЧЕН СЪСТАВ"

Ясна Стойчева

Местоположение: МБК, ет. 1 , ст. 118

Тел. : +359 2 9172/ 508

Имейл: iastoicheva@medfac.mu-sofia.bg

 

 1. РЪКОВОДИТЕЛ НА СЕКТОР "МОНИТОРИРАНЕ НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС И ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА"

Руси Недялков Русев

Местоположение: МБК, ет. 1 , ст. 119-1

Тел. : +359 2 9172/ 652

Имейл: rrussev@mu-sofia.bg

 

 1. ФИНАНСОВ КОНТРОЛЬОР

Женя Стоянова Желязкова

Местоположение: СБАЛАГ - Майчин дом , ет. 1 , ст. 116

Тел. : +359 2 9172/ 614

Факс : +359 2 851 87 43

Имейл: zzhelyazkova@medfac.mu-sofia.bg

 

 1. ЮРИСКОНСУЛТ

Адв. Албена Фурнаджиева

Местоположение: СБАЛАГ - Майчин дом , ет. 1 , ст. 156

Тел. :  +359 2 9172/ 698

             +359 2 954 93 29

Имейл: afurnadjieva@medfac.mu-sofia.bg