• ПОСЛЕДНО ДОБАВЕНИ
 • Заповед ЗД-330 - 25.10.2021
 • Обръщение към студентите в МФ на МУ-София
 • Позиция на Студентски съвет
 • Допълнителна платена изпитна сесия 04.10-22.10 2021г.
 • Избираеми курсове 2021/22г.
 • Учебни планове и графици зимен семестър 2021-2022г.
 • Първи курс медицина регистрацията на чуждестранни студенти обучение на български език уч. 2021/2022
 • Септемврийска поправителна сесия за студентите от I, II, III, IV и V курсове учебна 2020/2021г
 • Класирани студенти по програма за международен обмен
 • Теми за прием на докторанти за учебната 2021/2022
 • Предложения за прием на докторанти за учебната 2021/2022
 • Информация относно записване на новоприетите студенти
 • График от I до III курс удължена сесия 19.07.2021г. – 23.07.2021г. обучение на български език
 • Дневник за лятна учебна практика 3 курс
 • Дневник за лятна учебна практика 1-2 курс
 • Покана за международен обмен
 • Решения от заседанието на ФС на МФ на 20.05.2021 г.
 • Факултетен съвет 2021г.
 • Читалните на Централна медицинска библиотека отново отвориха врати
 • Изпитна програма със зали - 1 курс
 • Обучение на български език

  Държавни изпити VI курс по Акушерство и гинекология

  • 3 ноември 2021:
  • 08:30 часа – 25-28 група
  • 11:00 часа – 29-32 група

  В аудиторията на катедрата, в СБАЛАГ "Майчин дом"

  Допълнителна платена изпитна сесия 04.10.2021 - 22.10.2021 г

  Във връзка със Заповед № РК36-2219/29.09.2021 г. на Ректора на Медицински университет-София е разрешена допълнителна платена изпитна сесия за периода от 04.10.2021 г. до 22.10.2021 г. За явяването на изпит от допълнителната изпитна сесия, следва да бъде подадено заявление в Деканата на Медицински факултет и платена такса по банков път: 60 лв. за явяване на изпит от български студент

  Учебни планове и графици зимен семестър 2021-2022г.

  Регистрация за изпити

  Учебни планове и графици 2020-2021г.


  Medicine in English