Обучение на български език

Януарска изпитна сесия 2021/2022г.

Държавни изпити VI курс по Акушерство и гинекология

  • 3 ноември 2021:
  • 08:30 часа – 25-28 група
  • 11:00 часа – 29-32 група

В аудиторията на катедрата, в СБАЛАГ "Майчин дом"

Допълнителна платена изпитна сесия 04.10.2021 - 22.10.2021 г

Във връзка със Заповед № РК36-2219/29.09.2021 г. на Ректора на Медицински университет-София е разрешена допълнителна платена изпитна сесия за периода от 04.10.2021 г. до 22.10.2021 г. За явяването на изпит от допълнителната изпитна сесия, следва да бъде подадено заявление в Деканата на Медицински факултет и платена такса по банков път: 60 лв. за явяване на изпит от български студент

Учебни планове и графици зимен семестър 2021-2022г.

Регистрация за изпити

Учебни планове и графици 2020-2021г.


Medicine in English