Обучение на български език

Зимна сесия 2019-2020г.

Учебни графици 2019-2020г.

Поправителна сесия 26.08.2019г. - 05.09.2019г.

Преддипломен стаж

Учебни планове

Medicine in English
Архиви

Юнска изпитна сесия 03.06.2019г. - 28.06.2019г.

Учебни графици Летен семестър 11.02.2019г. - 23.05.2019г.