Специализации

Чужди граждани могат да провеждат специализация в Медицински факултет- София само в редовна форма, ако притежават диплома за висше образование - магистърска степен.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ПРИЕМ НА СПЕЦИАЛИЗАНТИ

  1. Молба до Ректора на МУ-София с кратки автобиографични данни и посочена желана специалност.
  2. Два броя фото-копия от дипломата за висше образование /като едното е задължително със свежи печати /, преведени на български и легализирани от българското посолство в съответната страна, от която е издадена дипломата.
  3. Медицинско свидетелство /оригинал/, издадено един месец преди подаване на документит, преведено на български език и легализирано.
  4. Два броя снимки
  5. Копие от страницата на документа за самоличност, на която са изписани името на кандидата, датата и мястото на раждане.
  6. Документи за професионалната дейност
  7. Писмено съгласие от съответната база за специализация