• ПОСЛЕДНО ДОБАВЕНИ
 • Заповед противоепидемични мерки
 • Отчитане на аудиторна заетост в хибридно обучение
 • Формуляр за отчитане на аудиторна заетост
 • МУ-София ваксинира 55% от преподавателите и служителите си
 • Спешно даряване на кръв А(-)
 • Катедрата по Клинична лаборатория организира свободноизбираем курс
 • Заповед противоепидемични мерки 12.04.2021г.
 • График за допълнителна изпитна сесия за чуждестранни студенти от VI курс - медицина 2020/21г.
 • Обръщение по повод 7 април
 • Медицински университет- София чества Световния ден на здравето
 • Резултати от проведената анкета студенти 1-ви, 2-ри и 3-ти курс, зимен семестър 2020г-2021г
 • Заповед противоепидемични мерки 01.04.2021г.
 • Промяна в график на IV курс
 • In Memoriam
 • Съобщение - преддипломен стаж
 • Започва подаването на документи за стипендии
 • Заповед 19.03.2021
 • Заявление за докторантура
 • Заповед противоепидемични мерки 12.03.2021 - изпити
 • Акад. Лъчезар Трайков взе академичния оскар на Медицинския университет в редакцията на “24 часа”
 • Административно обслужване на студентите

  Основна дейност на Учебния отдел е организация, ръководство и контрол на цялостната административна дейност в учебния профил, която се осъществява в:

  • записване на новоприети студенти
  • заверка на семестрите и цялостна заверка на учебната година в Главната книга и студентските книжки по установен ред
  • решаване на студентско положение в съответствие с Правилник за подготовка и организиране на учебната година
  • изготвяне на дипломи, академични справки, верификации на документи от чужбина
  • издаване на уверения, удостоверения и др.

  От 2000/01 год. Учебния отдел на Медицинския факултет работи с компютърна програма при административното обслужване на студентите, която е наречена “Информационна система - студенти”.

  Създадена е информационна система МУС – ПОРТАЛ, която осигурява възможност за многостранен обмен на информация между различни групи потребители от Медицинския университет. В нея студентите могат да се информират чрез видимия сайт, след персонална регистрация, за учебните занятия, изпитните сесии, академичното си състояние.